Koble til webområde i Vortex på Linux

Hvordan koble til et Vortex-område fra Gnome-skrivebordet

Du kan koble deg til et Vortex-område via Webdav protokollen ved å følge stegene beskrevet under. Skjermbildene er på norsk og er hentet fra Ubuntu 18.04. Dersom du bruker Red Hat eller Fedora kan det  se noe annerledes ut, men den grunnleggende fremgangsmåten er lik.

1 og 2. Åpne filbehandleren i Gnome og velg «Andre lokasjoner»

Bilde av filbehandleren i Gnome

3. Skriv inn addressen til nettstedet du ønsker å kobler deg til

Addressen ligner på den vanlige HTTP adressen til nettstedet, men begynner på davs:// og det må legges til -dav til første del av hostnavnet. For www.uio.no bilr det davs://www-dav.uio.no for www.mn.uio.no blir det davs://www-dav.mn.uio.no og for foreninger.uio.no blir det davs://foreninger-dav.uio.no. Det er også mulig å legge til en katalogsti til adressen slik at du kommer rett inn i den.

(Du kan finne WebDAV-adressen til en mappe i Vortex ved å administrere mappen og finne linjen "WebDAV-adresse" under "om"-flappen. "https" i denne adressen må så erstattes med "davs")

Skriv inn webdav adressen til nettsted du ønsker koble til. F.eks. davs://www-dav.uio.no/

4. Skriv inn ditt brukernavn og passord og trykk «Koble til»

Bilde av dialog for utfylling av brukernavn og passord

5. Filene til nettstedet skal nå vises.

Viser mappen til www-dav.uio.no

Finne filene i terminalvinduet

Gnome sin filbehandler bruker et virtuel filsystem kalt GVfs for å håndtere nettverksressurser. Hvis du ønsker å finne disse filene i terminalen så kan du enten høyre klikke på en katalog og velge «Åpne i terminal» eller så kan du finne dem under /run/users/<uid>/gvfs/ der <uid> må byttes ut med din numeriske brukerid.

Eksempel: /run/user/1001/gvfs/dav\:host\=www-dav.uio.no\,ssl\=true/

Montering v.h.a. davfs2 (krever root-tilgang)

Dersom du har root-tilgang på maskinen, er et alternativ å montere med davfs2. Dette bruker den vanlige mount-infrastrukturen for linux/unix.

Pakken davfs2 må være installert på maskinen. På Fedora:

 

# dnf install davfs2

For å kunne montere uten å være root, må så monteringspunkt være definert i /etc/fstab:

<dav-addresse til mappe i vortex> <lokal mappe> davfs <opsjoner> 0 0
  • <dav-addresse til mappe i vortex> er den vanlige https-addressen til vortex-mappen, med "-dav" satt inn før første punktum.
  • <lokal mappe> er mappen der du vil montere filsystemet
  • <opsjoner>: opsjoner til mount

Med verten "foreninger.uio.no", lokal mappe /dav/foreninger.uio.no og brukeren "havardf" som eksempel:

https://foreninger-dav.uio.no /dav/foreninger.uio.no davfs rw,noexec,noauto,user=havardf 0 0

Vortex-mappen kan så monteres fra kommandolinja på vanlig vis:

$ mount <monteringspunkt>

Nyttige opsjoner til bruk i /etc/fstab:

  • noauto: Monter ikkje Vortex-mappen automatisk
  • noexec: Hindre eventuelle eksekverbare filer i den monterte mappen fra å bli kjørt
  • rw: Monter med både lese- og skrivetilgang
  • user: Tillat en vanlig bruker (deg selv) å bruke mount for dette monteringspunktet
  • uid=<ditt brukernavn>: Gjør <ditt brukernavn> til eier av det monterte filsystemet.

Mer dokumentasjon (når davfs2 er installert):

man mount.davfs

man davfs2.conf

 

Publisert 31. aug. 2020 17:53 - Sist endret 23. sep. 2020 13:20