Hvem bruker Vortex?

UiOs hovedsider

Alle nettsider på www.uio.no er i Vortex, deriblant all informasjon om emner, studieprogrammerdelstudier i utlandet og for-ansatte sidene.

Fakulteter og institutter


Det humanistiske fakultet


Det juridiske fakultet


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet


Det medisinske fakultet


Det odontologiske fakultet


Det samfunnsvitenskapelige fakultet


Det teologiske fakultet


Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Store EU-prosjekter (hvor UiO deltar)