Mer om Vortex

Hva er Vortex?

Les mer om hva Vortex er og hvordan du kan bruke Vortex til å redigere og publisere nettsider.

Hvilke mulig­heter gir Vortex?

Se alt du kan få til ved å bruke Vortex.

Hvem bruker Vortex?

  • UiOs hovedsider
  • Alle fakulteter og institutter
  • Universitetetsbiblioteket
  • Alle museer ved UiO
  • SFF-er
  • Andre sentre
  • Eksterne miljøer

Hva er nytt i Vortex