Organisering av arbeidet med Vortex

Ansvaret for utvikling og drift av Vortex er tillagt Gruppe for publiseringsløsning, Webseksjonen, USIT

Organ for koordinering og prioritering av brukerbehov

Organ for koordinering og prioritering av brukerbehov har til hensikt å ivareta de tilbakemeldingene som blir gitt rundt bruken av Vortex og gi en transparent prosess rundt de prioriteringene som blir gjort for utviklingsønsker.