Organisering av arbeidet med Vortex

Ansvaret for utvikling og drift av Vortex er tillagt Gruppe for publiseringsløsning, Webseksjonen, USIT.