English version of this page

Domus Media og Universitetets aula

Adresse: Karl Johans gate 47

Oversiktskart over Sentrum

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Åpen aula i sommer

I perioden 18. juli til 4. august er Universitetets aula åpen tirsdag til fredag kl. 10.00-14.00.

Kollektivtransport

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har 4 etasjer. 3 etasje, midtre fløy er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere.
  • Parkering: Det er 2 reserverte p-plasser for bevegelseshemmede.
  • Inngangsparti: Bygningen har 11 innganger. 3 av inngangene til kjelleren er tilrettelagte for rullestolbrukere. Den ene er nordvendt.
  • Heis: Det er 3 heiser i bygningen. Heis K146 gir tilgang til aula og galleri. Heisens indre mål er 107 x 220 cm. Heis K105 gir tilgang til bruksrommene i 1. og 2. etasje. Heisens indre mål er 139 x 159 cm. Det er ikke anledning til å benytte denne heisen på egen hånd.
  • Heis K091 gir tilgang til 1. 2. og 3 etasje. Heisens indre mål er 140 + 200 cm
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har åpningskraft som overstiger det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 5 HC-toaletter lokalisert i kjelleren, 1., 2. og 3. etasje.
  • Undervisningsrom: Det er ingen undervisningsrom med teleslynge.
  • Konsertlokaler: Aulaen har teleslynge.

 

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 18. juli 2017 10:11