Kunnskap Oslo: foreslå årets beste Oslo-forskning i 2017

Kunnskap Oslo lyser ut 220 000 kroner i premier for beste forskningsarbeider om Oslo-tematikk i 2017. Det skal tildeles priser for tre masteroppgaver og ett forskningsarbeid av vitenskapelig ansatt.

Kunnskap Oslo er en samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og byens kunnskapsmiljøer. Kunnskap Oslo lyser ut 220 000 kroner i premier til beste forskningsarbeider om Oslo-tematikk i 2017. Premieordningene skal tilgodese forskning som er av strategisk interesse for byens utvikling.

Prisene og premien er personlig, Universitetet i Oslo fremmer en felles liste over nominerte.

Foreslå kandidater innen 12. februar 2018

a) Det beste forskningsarbeidet publisert i 2017 av vitenskapelig ansatt ved medlemsinstitusjon premieres med 100 000 kroner.
b) De tre beste godkjente masteroppgavene levert i 2017 av masterstudenter ved medlemsinstitusjon premieres med hver 40 000 kroner.

For premieordningene gjelder følgende operative temaavgrensning:

a) Befolkningsvekst, som utfordring og mulighet for byens økonomiske, sosiale, kulturelle og miljømessige utvikling.
b) Inkludering og flerkulturelt fellesskap, som utfordring og mulighet for byens økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling.
c) Kunst, kultur og arkitektur, som drivkrefter i byutviklingen.
d) Innovasjon, jobbskaping og smart by, som drivkraft for å tiltrekke seg og forvalte kompetanse og kunnskapsmiljøer.

Om forslag til kandidater

Forslaget skal inneholde en kort faglig anbefaling av kandidaturet, og forskningsarbeidet skal vedlegges. For masteroppgaver er det i tillegg et krav at karakter A eller B er oppnådd. Studenter kan på eget initiativ fremme sitt kandidatur. Det må da medfølge en skriftlig anbefaling fra studentens veileder.

Forslagene vil bli vurdert av en tverrfaglig fagkomité. Ved ellers likeverdige kandidatur, prioriteres kandidater fra prosjekter som involverer flere av byens kunnskapsinstitusjoner eller fagmiljøer.

Foreslå kandidater

Publisert 20. nov. 2017 16:25 - Sist endret 21. des. 2017 11:06