Enkeltemner for elever i videregående skole (UNG-ordningen)

UNG-ordningen er et tilbud til særlig talentfulle elever i videregående skole med behov for mer krevende faglige utfordringer. Ordningen gir elever i videregående skole mulighet til å følge undervisning og gå opp til eksamen i utvalgte emner innenfor språk, matematikk og informatikk.

Søknadsprosedyrer

Det er den videregående skolen som registrerer søknad på vegne av elevene. Søknadsfristen for vårsemesteret 2017 var 1. desember 2016.

 

Kompetansekrav

Eleven må ha fullført relevant kompetansekrav i faget fra videregående skole med karakteren 5 eller 6, og for øvrig ha normal progresjon. For emner innen matematikk og informatikk kan det gjøres unntak fra karakterkravet.

Kompetansekravene dokumenteres med kompetansebevis. Det forutsettes at skolen og aktuell elev setter seg inn i informasjonen på emnesiden i forkant av søknad, og nøye vurderer elevens forutsetninger for å delta på og fullføre aktuelt emne parallelt med den videregående utdanningen. Hvert emne er på 10 studiepoeng, og tilsvarer 1/3 arbeidsmengde av et fulltidssemester.

Emnene har begrenset kapasitet. Dersom det er flere søkere som fyller relevant kompetansekrav enn det er tilgjengelige plasser, vil søkerne rangeres på bakgrunn av karakterene i faget som inngår i kompetansekravene. Søkere med lik karakter i faget rangeres etter samlet karaktersnitt for alle avsluttede fag i videregående opplæring.

Publisert 28. mai 2010 14:49 - Sist endret 2. des. 2016 10:46