Enkeltemner for elever i videregående skole (UNG-ordningen)

UNG-ordningen er et tilbud til særlig talentfulle elever i videregående skole med behov for mer krevende faglige utfordringer. Ordningen gir elever i videregående skole mulighet til å følge undervisning og gå opp til eksamen i utvalgte emner innenfor språk og realfag.

Søknadsprosedyrer for høstsemesteret 2017

Det er den videregående skolen som registrerer søknad på vegne av elevene.

1. Meld inn elever som er kvalifiserte for UNG-ordningen  innen 15. juni 2017.

2. Send inn dokumentasjon på oppfylte kompetansekrav til Universitetet i Oslo, Avdeling for fagstøtte, PB. 1083 Blindern, 0317 Oslo.

Etter søknadsfristen vil skoler som har meldt inn elever motta en e-post med informasjon om videre prosedyrer. Endelig svar på søknaden sendes til skolens kontaktperson i løpet av første halvdel av august.

 

Kompetansekrav

Eleven må ha fullført relevant kompetansekrav i faget fra videregående skole med karakteren 5 eller 6, og for øvrig ha normal progresjon. For emner innen matematikk,  informatikk og astrofysikk kan det gjøres unntak fra karakterkravet.

Kompetansekravene dokumenteres med kompetansebevis. Det forutsettes at skolen og aktuell elev setter seg inn i informasjonen på emnesiden i forkant av søknad, og nøye vurderer elevens forutsetninger for å delta på og fullføre aktuelt emne parallelt med den videregående utdanningen. Hvert emne er normalt på 10 studiepoeng, og tilsvarer 1/3 arbeidsmengde av et fulltidssemester.

Emnene har begrenset kapasitet. Dersom det er flere søkere som fyller relevant kompetansekrav enn det er tilgjengelige plasser, vil søkerne rangeres på bakgrunn av karakterene i faget som inngår i kompetansekravene. Søkere med lik karakter i faget rangeres etter samlet karaktersnitt for alle avsluttede fag i videregående opplæring.

Publisert 28. mai 2010 14:49 - Sist endret 3. apr. 2017 14:05