Praktisk informasjon til elever i UNG-ordningen

Som elev i UNG-ordningen har du rett til å følge undervisning og ta eksamen i et bestemt emne ved UiO.

Tilgang og rettigheter

For å få tilgang til UiOs IT-tjenester må du ha brukernavn og passord. Du får brukernavn tilsendt på sms og kan deretter sette passord selv. Brukernavn og passord kan du også få hos student-IT ved fakultetet der du følger undervisning.

Med brukernavn og passord kan du logge deg på læringsplattformen Canvas og trådløst nett på UiO. Du får også en utskriftskvote på opptil 350 sider hvert semester.

I UNG-ordningen betaler du ikke semesteravgift og har ikke tilgang til Studentweb. Du blir heller ikke medlem i SiO - Studentsamskipnaden i Oslo.

Undervisning og eksamen

Som elev i UNG-ordningen følger du undervisning og avlegger eksamen på lik linje med ordinære studenter.

Du finner informasjon om undervisning, obligatorisk aktivitet og eksamen på emnesidene. På semestersidene finner du dato, tidspunkt og sted for undervisning og eksamen.

Undervisningen foregår normalt på dagtid over ett semester, med unntak av MAT1100U Kalkulus der undervisningen foregår etter skoletid, over to semestre. MAT1100U er kun for elever som er tatt opp til UNG-ordningen. 

Sensur

Elever i UNG-ordningen har ikke tilgang til sensur via Studentweb. Du må derfor ta kontakt med fakultetet der du tok emnet for å få vite resultatet på eksamen.

Kursbevis

Etter fullført emne kan du få kursbevis ved å kontakte fakultetet ditt:

Karakterutskrift

For å få karakterutskrift må du ha generell studiekompetanse. Dette dokumenterer du med et fullført og bestått vitnemål fra videregående skole som gir generell studiekompetanse.

Ta kontakt med opptak-ung@admin.uio.no for å få studiekompetansen din registrert ved UiO. Da kan du bestille ordinær karakterutskrift med studiepoeng for avlagte eksamener, og du kan dele resultatet via Vitnemålsportalen

 

Publisert 30. okt. 2012 08:10 - Sist endret 29. mai 2020 10:36