Emnetilbud

I UNG-ordningen tilbys det emner innen språk og realfag. Til emnene er det knyttet kompetansekrav, og deltakelse i ordningen forutsetter også at det er ledig plass på emnene. 

Kompetansekrav

Eleven må ha fullført relevant kompetansekrav med karakteren 5 eller 6, og for øvrig ha normal progresjon. For emner innen matematikk, informatikk og astrofysikk kan det gjøres unntak fra karakterkravet: Elever med gjennomsnittskarakterene 4,5 i Matematikk R1 og minst 5,5 i Matematikk R2 fyller karakterkravet i matematikk*. 

Emnetilbud

Hvert emne i ordningen er på 10 studiepoeng, som tilsvarer en tredjedels arbeidsmengde av et fulltidssemester. 

Emnene kan ha begrenset kapasitet. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn ledige plasser, rangeres søkerne på grunnlag av karakterene i faget som inngår i kompetansekravet. Søkere med like karakterer i faget rangeres etter samlet karaktersnitt for alle avsluttede fag i videregående opplæring.

Oversikten over emner blir oppdatert hvert semester. Det tas forbehold om endringer i emnetilbudet.

Emne Semester Kompetansekrav

MAT1100U Kalkulus       (tilbys kun i UNG-ordningen) 

Høst
 • Fullført Matematikk R1 og R2 begge med karakter 5 eller 6*, og for øvrig normal progresjon
MAT1100 Kalkulus Høst
 • Fullført Matematikk R1 og R2 begge med karakter 5 eller 6*, og for øvrig normal progresjon

MAT1110 Kalkulus og lineær algebra  

Vår
 • Fullført Matematikk R1 og R2, begge med karakter 5 eller 6*, og for øvrig normal progresjon
 • Bestått MAT1100/1100U
MAT1140 Strukturer og argumenter Høst
 • Fullført Matematikk R1 og R2, begge med karakter 5 eller 6*, og for øvrig normal progresjon
 • Bestått MAT1100/1100U
IN1000 Introduksjon til objektorientert programmering

Høst

 • Fullført Matematikk R1 og R2, begge med karakter 5 eller 6*, og for øvrig normal progresjon
IN1010 Objektorientert programmering Vår
 • Fullført Matematikk R1 og R2, begge med karakter 5 eller 6*, og for øvrig normal progresjon
 • Bestått IN1000
IN1150 Logiske metoder

Høst

Vår

 • Fullført Matematikk R1 og R2, begge med karakter 5 eller 6*, og for øvrig normal progresjon
AST1010 Astronomi - en kosmisk reise

Høst

Vår

 • Fullført Matematikk R1 og R2, begge med karakter 5 eller 6*
 • Fullført Fysikk 1 med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
FYS1030 Fysikk og energiressurser Vår
 • Fullført Matematikk R1 og R2, begge med karakter 5 eller 6*
 • Fullført Fysikk 1 med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
FYS1035 Fysikk og klimaendringer Høst
 • Fullført Matematikk R1 og R2, begge med karakter 5 eller 6*
 • Fullført Fysikk 1 med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
FRA1000 Fransk språkbruk Høst
 • Fullført Fransk nivå II og III, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
FRA1110 Fransk grammatikk 1 Høst
 • Fullført Fransk nivå II og III, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
FRA1101 Fransk grammatikk 2 Vår
 • Fullført Fransk nivå II og III, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
FRA1103 Fonologi og muntlig fransk Vår
 • Fullført Fransk nivå II og III, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
FRA1301 Fransk litteratur (prosa) Vår
 • Fullført Fransk nivå II og III, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
FRA1501 Fransk historie fra Revolusjonen til i dag Høst
 • Fullført Fransk nivå II og III, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
SPA1000 Grunnemne i spansk Høst
 • Fullført Spansk nivå II og III, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
SPA1101 Spansk språkkunnskap A Vår
 • Fullført Spansk nivå II og III, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
SPA1100 Praktisk spansk Høst
 • Fullført Spansk nivå II og III, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
SPA1300 Spanskspråklig litteratur, innføring Vår
 • Fullført Spansk nivå II og III, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
SPA1500 Historie og identiteter i den spansktalende verden Høst
 • Fullført Spansk nivå II og III, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
SPA1530 Kultur og samfunn i den spansktalende verden Vår
 • Fullført Spansk nivå II og III, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
TYSK1100 Tysk språk: Grammatikk og tekstforståelse Høst
 • Fullført Tysk nivå II og III, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
TYSK1104 Tysk språk: Syntaks Vår
 • Fullført Tysk nivå II og III, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
TYSK1300 Tyskspråklig litteratur etter 1945 Høst
 • Fullført Tysk nivå II og III, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
TYSK1506 Tyskland fra 1945 til i dag Vår
 • Fullført Tysk nivå II og III, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
ENG1100 English Grammar Høst
 • Fullført Internasjonal engelsk OG enten:
 • Samfunnsfaglig engelsk (med karakter 5 eller 6), eller
 • Engelskspråklig litteratur og kultur (med karakter 5 eller 6)
 • For øvrig normal progresjon
ENG1303 British Literature Vår
 • Fullført Internasjonal engelsk OG enten:
 • Samfunnsfaglig engelsk (med karakter 5 eller 6), eller
 • Engelskspråklig litteratur og kultur (med karakter 5 eller 6)
 • For øvrig normal progresjon
ENG1304 American Literature Høst
 • Fullført Internasjonal engelsk OG enten:
 • Samfunnsfaglig engelsk (med karakter 5 eller 6), eller
 • Engelskspråklig litteratur og kultur (med karakter 5 eller 6)
 • For øvrig normal progresjon

ENG1505 British Civilisation

 

Vår
 • Fullført Internasjonal engelsk OG enten:
 • Samfunnsfaglig engelsk (med karakter 5 eller 6), eller
 • Engelskspråklig litteratur og kultur (med karakter 5 eller 6)
 • For øvrig normal progresjon
LAT1105 Latinsk grammatikk I Høst
 • Fullført Latin nivå I og II, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
LAT2105 Latinsk grammatikk II Vår
 • Fullført Latin nivå I og II, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
 • Bestått LAT1105
LAT1402 Cicero I Vår
 • Fullført Latin nivå I og II, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
LAT1404 Latinske episke tekster Vår
 • Fullført Latin nivå I og II, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon

 

 

Publisert 28. mai 2010 14:49 - Sist endret 9. mai 2022 12:05