Emnetilbud

I UNG-ordningen tilbys det emner innen språk og realfag. Til emnene er det knyttet kompetansekrav, og deltakelse i ordningen forutsetter også at det er ledig plass på emnene. 

Kompetansekrav

Eleven må ha fullført relevant kompetansekrav med karakteren 5 eller 6, og for øvrig ha normal progresjon. For emner innen matematikk, informatikk og astrofysikk kan det gjøres unntak fra karakterkravet: Elever med gjennomsnittskarakterene 4,5 i Matematikk R1 og minst 5,5 i Matematikk R2 fyller karakterkravet i matematikk*. 

Emnetilbud

Hvert emne i ordningen er på 10 studiepoeng, som tilsvarer en tredjedels arbeidsmengde av et fulltidssemester. 

Emnene kan ha begrenset kapasitet. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn ledige plasser, rangeres søkerne på grunnlag av karakterene i faget som inngår i kompetansekravet. Søkere med like karakterer i faget rangeres etter samlet karaktersnitt for alle avsluttede fag i videregående opplæring.

Oversikten over emner blir oppdatert hvert semester. Det tas forbehold om endringer i emnetilbudet.

Emne Semester Kompetansekrav

MAT1100U Kalkulus       (tilbys kun i UNG-ordningen) 

Høst Fullført Matematikk R1 og R2 begge med karakter 5 eller 6*, og for øvrig normal progresjon
MAT1100 Kalkulus Høst

Fullført Matematikk R1 og R2 begge med karakter 5 eller 6*, og for øvrig normal progresjon

MAT1110 Kalkulus og lineær algebra  

Vår Fullført Matematikk R1 og R2 begge med karakter 5 eller 6*, og for øvrig normal progresjon
MAT1140 Strukturer og argumenter Høst Bestått MAT1100/1100U, fullført Matematikk R1 og R2 begge med karakter 5 eller 6*, og for øvrig normal progresjon
AST1010 Astronomi - en kosmisk reise

Høst

Vår

Fullført Matematikk R1 og R2 begge med karakter 5 eller 6*, og fullført Fysikk 1 med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
FRA1000 Fransk språkbruk Høst Fullført Fransk nivå II og III begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
FRA1301 Fransk litteratur 1 (prosa) Vår Fullført Fransk nivå II og III begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
SPA1000 Grunnemne i spansk Høst Fullført Spansk nivå II og III begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
SPA1101 Spansk språkkunnskap A Vår Fullført Spansk nivå II og III begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
TYSK1100 Tysk språk: Ord og form Høst Fullført Tysk nivå II og III begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon.
TYSK1104 Tysk språk: Syntaks Vår Fullført Tysk nivå II og III begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
TYSK1300 Tyskspråklig litteratur, innføring (1890-2000) Høst Fullført Tysk nivå II og III begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon.
TYSK1506 Tyskland fra 1945 til i dag Vår Fullført Tysk nivå II og III begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
ENG1100 English Grammar Høst Fullført Internasjonal engelsk OG enten Samfunnsfaglig engelsk eller Engelskspråklig litteratur og kultur, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
ENG1304 American Literature, an introduction Høst Fullført Internasjonal engelsk OG enten Samfunnsfaglig engelsk eller Engelskspråklig litteratur og kultur, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon

ENG1505 Britisk kulturkunnskap, innføring

 

Vår Fullført Internasjonal engelsk OG enten Samfunnsfaglig engelsk eller Engelskspråklig litteratur og kultur, begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon
LAT1105 Latinsk grammatikk Høst Fullført Latin nivå I og II begge med karakter 5 eller 6, og for øvrig normal progresjon

 

 

Publisert 28. mai 2010 14:49 - Sist endret 19. apr. 2021 10:02