Enkeltemner for elever i videregående skole (UNG-ordningen)

UNG-ordningen er et tilbud til særlig talentfulle elever i videregående skole med behov for mer krevende faglige utfordringer. Ordningen gir elever i videregående skole mulighet til å følge undervisning og gå opp til eksamen i utvalgte emner innenfor språk og realfag.

Fremgangsmåte for søking

Det er opptak til emner to ganger i året, til høst- og vårsemesteret.

Søknadsfristen for emner i høstsemesteret 2018 var 15. juni.

Eleven registrerer søknad selv via Søknadsweb (under 'Enkeltemner for elever i videregående skole - UNG'). Innlogging i Søknadsweb foregår via ID-porten, og man må sørge for å ha tilgang til elektronisk ID som MinID/BankID i god tid før søknadsfristen. Les mer om elektronisk ID.

Innsending av dokumentasjon for elever som søkte innen 15. juni:

For at søknaden skal bli behandlet må skolen i tillegg sende samlet liste over elever ved den aktuelle skolen som skal meldes på emne, sammen med kompetansebevis for alle fullførte fag. Innsendingsfristen er 1. juli. Dokumentasjonen sendes per post til:

Universitetet i Oslo

Seksjon for opptak og tilrettelegging

Postboks 1072 Blindern

0316 Oslo

Konvolutten merkes «UNG»


Gå til Søknadsweb 

 

Kompetansekrav

Eleven må ha fullført relevant kompetansekrav i faget fra videregående skole med karakteren 5 eller 6, og for øvrig ha normal progresjon. For emner innen matematikk,  informatikk og astrofysikk kan det gjøres unntak fra karakterkravet.

Kompetansekravene dokumenteres med kompetansebevis. Det forutsettes at skolen og aktuell elev setter seg inn i informasjonen på emnesiden i forkant av søknad, og nøye vurderer elevens forutsetninger for å delta på og fullføre aktuelt emne parallelt med den videregående utdanningen. Hvert emne er normalt på 10 studiepoeng, og tilsvarer 1/3 arbeidsmengde av et fulltidssemester.

Emnene har begrenset kapasitet. Dersom det er flere søkere som fyller relevant kompetansekrav enn det er tilgjengelige plasser, vil søkerne rangeres på bakgrunn av karakterene i faget som inngår i kompetansekravene. Søkere med lik karakter i faget rangeres etter samlet karaktersnitt for alle avsluttede fag i videregående opplæring.

Publisert 28. mai 2010 14:49 - Sist endret 21. juni 2018 09:49