UNG-ordningen: Enkeltemner for elever i videregående skole

UNG-ordningen er et tilbud til talentfulle elever som har forsert fag i videregående skole.

Om UNG-ordningen

Ordningen gir elever mulighet til å ta bestemte enkeltemner innen språk og realfag på UiO. Eleven må dekke kompetansekravet til det aktuelle emnet.

Det er den videregående skolen som søker på vegne av eleven. Skolen og eleven må sette seg inn i informasjonen på emnesidene, og nøye vurdere elevens forutsetninger for å fullføre emnet parallelt med den videregående utdanningen. 

Søknad og frister

  • 1. juli for høstsemesteret
  • 1. desember for vårsemesteret

Hva må skolen gjøre?

Den videregående skolen må sende påmeldingsliste og kompetansebevis til UiO innen fristen.

Kompetansebeviset skal inneholde alle fagene eleven har fullført i videregående opplæring, inkludert programfagene som inngår i kompetansekravet. 

Påmeldingsliste og kompetansebevis sendes per post til: Seksjon for opptak, postboks 1072 Blindern, 0316 OSLO. Merk konvolutten med "UNG".

Hva må eleven gjøre?

Påmeldte elever må registrere personopplysninger i Søknadsweb innen fristen. Pålogging foregår via ID-porten. 

Instruksjonsvideo til hvordan man søker i Søknadsweb

Logg på Søknadsweb 

Publisert 6. mars 2020 15:25 - Sist endret 7. mars 2022 09:58