Enkeltemner for elever i videregående skole (UNG-ordningen)

UNG-ordningen er et tilbud til særlig talentfulle elever i videregående skole som har forsert fag, og som har behov for faglige utfordringer. Elevene gis mulighet til å følge undervisning og gå opp til eksamen i utvalgte emner innenfor språk og realfag. Det er opptak to ganger i året, til høst- og vårsemesteret.

Hvordan søke

Denne siden vil i løpet av våren bli oppdatert med informasjon om søknadsfrist og -prosedyre for emner i høstsemesteret 2020. 

Kompetansekrav

Eleven må ha fullført relevant kompetansekrav i faget fra videregående skole med karakteren 5 eller 6, og for øvrig ha normal progresjon. For emner innen matematikk, informatikk og astrofysikk kan det gjøres unntak fra karakterkravet.

Kompetansekravene dokumenteres med kompetansebevis. Det forutsettes at skolen og aktuell elev setter seg inn i informasjonen på emnesiden i forkant av søknad, og nøye vurderer elevens forutsetninger for å delta på og fullføre aktuelt emne parallelt med den videregående utdanningen. Hvert emne er normalt på 10 studiepoeng, og tilsvarer 1/3 arbeidsmengde av et fulltidssemester.

Emnene har begrenset kapasitet. Dersom det er flere søkere som fyller relevant kompetansekrav enn det er tilgjengelige plasser, vil søkerne rangeres på bakgrunn av karakterene i faget som inngår i kompetansekravene. Søkere med lik karakter i faget rangeres etter samlet karaktersnitt for alle avsluttede fag i videregående opplæring.

Publisert 28. mai 2010 14:49 - Sist endret 8. jan. 2020 10:34