ARK4050 - Arkeologi og formidling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har muntlig, visuell og skriftlig formidling av arkeologi som læringsmål.

Studentene øves i formidling og får erfaring med ulike digitale verktøy til bruk i formidling. I løpet av emnet løses konkrete oppgaver for institusjoner innenfor arkeologifaget. Undervisning og aktiviteter stimulerer til refleksjon over formidlingens rolle innenfor arkeologi, særlig i møte med digital teknologi.

Hva lærer du?

Et fullført emne gir deg:

  • kunnskap om verktøy til bruk i formidling
  • trening i å formidle muntlig, skriftlig og visuelt
  • erfaring fra teamarbeid hos institusjonene
  • øvelse i kritisk refleksjon omkring formidling av arkeologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Plass på emnet forutsetter opptak på Arkeologi og konservering (master - to år). Det må være 8 påmeldte for at emnet skal gå.

Undervisning

Undervisningsplanen er under arbeid, se semestersiden for nærmere informasjon.

Adgang til undervisning

Det gis undervisning gjennom hele semesteret i form av forelesninger og seminarer. Det er lagt inn obligatoriske aktiviteter i løpet av semesteret. Obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for at studenten skal kunne levere mappeeksamen og få studiepoengsuttelling i emnet. Alle studentene skal øves i muntlig og skriftlig historieformidling i undervisningen. Dette kan for eksempel være muntlige presentasjoner med eller uten støtte av powerpoint, innspilling av tenkte intervjuer på radio, utarbeide kronikk til en avis eller en artikkel til publisering på nettet.

Seminarundervisningen er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen

Bestått/ikke bestått på bakgrunn av en mappeevaluering som skal inneholde ulike typer formidling. Mappen skal leveres i emnets fellesrom i Fronter.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk