Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har muntlig, visuell og skriftlig formidling av arkeologi som læringsmål.

Studentene øves i formidling og får erfaring med ulike verktøy til bruk i formidlingsarbeid. I løpet av emnet løses konkrete formidlingsoppgaver innenfor arkeologifaget. Undervisning og aktiviteter stimulerer til refleksjon over formidlingens rolle innenfor arkeologi. I løpet av semesteret skal studentene selv arrangere og delta på en studentkonferanse.

Hva lærer du?

Et fullført emne gir deg:

  • kunnskap om hvilken rolle formidling har og har hatt innen arkeologifaget
  • kunnskap om verktøy til bruk i formidling
  • trening i å formidle muntlig, skriftlig og visuelt
  • erfaring fra teamarbeid og innblikk i hvordan en faglig konferanse kan arrangeres
  • øvelse i kritisk refleksjon omkring formidling av arkeologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Plass på emnet forutsetter opptak på Arkeologi og konservering (master - to år). Det må være 8 påmeldte for at emnet skal gå.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på studieenheter (emner, semesteremner, mellomfag etc.) det tidligere er oppnådd studiepoeng/vekttall for.

Undervisning

Det gis undervisning gjennom hele semesteret i form av forelesninger og seminarer. Det er lagt inn obligatoriske aktiviteter i løpet av semesteret. Obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for at studenten skal kunne levere mappeeksamen og få studiepoengsuttelling i emnet. Alle studentene skal øves i muntlig og skriftlig formidling av arkeologi og vil i stor grad selv få være med å utforme emnet gjennom et samarbeidsprosjekt og selvstendig arbeid med ulike oppgaver.

Seminarundervisningen er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Bestått/ikke bestått på bakgrunn av en mappeevaluering som skal inneholde ulike typer formidling. Samlet omfang skal være ca. 10 sider. Mappen leveres i Inspera.

Informasjon om mappens innhold vil bli gitt i emnet.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk