Hvorfor velge dette programmet?

Lurer du på hvorfor det er utfordrende å få til internasjonalt samarbeid, eller hvorfor det oppstår konflikt i verden? Studieprogrammet lærer deg om internasjonale forhold, og hvordan internasjonal politikk og global økonomi påvirker ulike samfunnsforhold i en globalisert verden. Den historiske kunnskap gir innsikt i bakgrunnen for det som skjer

Kort om programmet

 • Det er et tverrfaglig program som består av fire fagområder: historie, jus, samfunnsøkonomi og statsvitenskap.
 • Du fordyper deg i det fagområdet du er mest interessert i.
 • Du blir undervist av spesialister fra de ulike fagområdene.
 • Du lærer å analysere komplekse internasjonale problemstillinger.
 • Du får jobbe med reelle problemstillinger gjennom case-studier.

Studiemiljø

 • Programmet har et godt og sammensveiset miljø.
 • Det er jevnlig sosiale arrangement, med og uten faglig innhold. Blant annet quiz-kvelder, seminarer med kjente forelesere og julebord.
 • Hvert år arrangerer studentene tur til utlandet, f.eks. til byer som Wien, Brussel, Istanbul og Pristina.
 • Studiet har også egne faddere som hjelper deg å finne deg til rette ved UiO og i studiemiljøet på programmet.

Studier i utlandet

 • Internasjonal erfaring er stadig mer etterspurt i arbeidslivet. Derfor er det lagt til rette for utveksling på studieprogrammet. Hva med et halvår i Belgia, USA eller Sør-Afrika? 
 • Gjennom UiOs utvekslingsavtaler kan du ta deler av studiet ditt i utlandet. UiO har avtaler med flere verdensledende universiteter.
 • Studentene på programmet har fortrinnsrett på en lang rekke utvekslingsavtaler, og de drar til universiteter i hele verden for å ta deler av graden sin.

Les mer om studieopphold i utlandet.

Videre studier og jobb

 • Avhengig av fordypningen du velger vil du kvalifisere til videre masterstudier i historie, jus, samfunnsøkonomi og statsvitenskap, samt en rekke andre masterstudier i inn- og utland.
 • Kjennskapen du får til internasjonale forhold er en svært etterspurt kompetanse i arbeidslivet. Dette programmet gir deg muligheten til jobb innen internasjonale organisasjoner, bistandsarbeid, utenrikstjenesten, diplomatiet eller politisk rådgivning, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om jobb og videre studier.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 21. juni 2016 10:38