print logo

Kriminologi (bachelor)

De siste årene har vi sett en nedgang i antall anmeldte lovbrudd i Norge. Betyr det at kriminaliteten går ned? Hva er egentlig "kriminaliteten"? Og kan vi måle den?

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?