Sosiologi (årsenhet)

Er du opptatt av sammenhengen mellom posisjon i samfunnshierarkiet og politiske holdninger, smak eller livsstil? Har du ønsker om å forstå hvordan ulikhet, diskriminering og marginalisering oppstår, og hva man kan gjøre for å motvirke det?