Utvekslingsavtale mellom University of Minnesota Twin Cities og Universitetet i Oslo

University of Minnesota består av vakre Minneapolis Campus som ligger i gangavstand fra sentrum av Minneapolis, og St. Paul campus som ligger mer landlig til i utkanten av St.Paul. Det er først og fremst campus i Minneapolis som er aktuell for studentene fra UiO.

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste bachelorprogram kan derfor søke seg hit. Avtalen er særlig egnet for studenter som skal avlegge frie emner.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker.

Karakterkrav: C eller bedre

Studenter fra følgende profesjonsstudier kan ikke søke

  • odontologi
  • farmasi
  • rettsvitenskap

Vær oppmerksom på at det kan være vanskelig å få plass på emner innen Computer Science og Business.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Språkkrav:

  • 4 eller bedre fra norsk videregående skole
    eller
  • TOEFL 79
    eller
  • IELTS 6.5

Informasjon om TOEFL

Informasjon om IELTS.

Engelsktesten må være avlagt og resultatene lastet opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen 15. februar/15. september.

Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i SøknadsWeb innen fristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Søk etter emner

I feltet Institution velger du Twin Cities/Rochester
Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites). Emnevalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt.

Antall credits per semester full tid for bachelorstudenter: 15
Antall credits per semester full tid for masterstudenter: 12

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Førsteårskurs (1xxx) godkjennes normalt ikke. Unntak kan gjøres, men kun etter skriftlig avtale med det enkelte fakultet.

Oversikt over emnenivå

Hvor lenge varer semesteret?

Studieåret er inndelt i to semestre:
Høstsemester: august til desember.
Vårsemesteret: januar til mai.

Hva koster det?

Gratisplasser våren 2019: 1

Betalplasser til redusert pris er mulig.

Skolepenger: ca. US$ 9000 per semester. Avgifter på ca. US$850 per semester kommer i tillegg.

UiO-studenter som reiser til USA i perioden 2018-2020 vil motta stipend fra UNIFOR. Summen på dette stipendet vil varierer hvert semester.

Andre stipendmuligheter:
1. Kvinnelige studenter kan søke om stipend fra Lakselaget for utveksling ved University of Minnesota.
Søknadsfrist er 1. mars.

2. Et begrenset antall reisestipend er tilgjengelig ($1,500) for bachelorstudenter som planlegger et utvekslingsopphold ved UMN.
Prioritet vil bli gitt søkere som best kan argumentere for hvordan utvekslingsoppholdet vil være til nytte og bygge opp under ens utdanning.
Søknadsfrister: 15. mai og 15. November. Søknadsinformasjon.

Bolig

University of Minnesota er behjelpelig med å skaffe bolig. 

Visum

Du trenger visum før avreise.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

USA

By

Minneapolis og St. Paul, MN

Nettside

http://www1.umn.edu/twincities/index.php


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Universitetet i Oslo