English version of this page

Ferie og foreldrepermisjon

Dersom du ønsker å avvikle ferie under foreldrepermisjonen, bør du være oppmerksom på vilkårene for dette.

 


Ferie utsetter foreldrepermisjon

 • Når du avvikler ferie, vil NAV stanse utbetaling av foreldrepengene og permisjonstiden vil forlenges.
 • Du må avtale avvikling av ferie i permisjonstiden med leder og orientere saksbehandler i foreldrepermisjonsteamet (e-post) før du sender søknad om utsettelse (nav.no) til NAV.
 • Du vil få utbetalt 100% lønn under ferien.
 • De 6 første ukene med foreldrepermisjon etter fødsel er forbeholdt mor og må tas ut sammenhengende. Det er derfor ikke mulig å utsette foreldrepengene for å avvikle ferie i disse 6 ukene.

Mulighet for 21 feriedager

 • Du har anledning til å utsette foreldrepengeperioden med inntil 21 feriedager pr. kalenderår. Dette utgjør den lovfestede ferien.
 • De øvrige 4 dagene som er tariff-festet kan avvikles i etterkant av permisjonen eller eventuelt overføres til neste år. Merk: Dersom mor legger ferie umiddelbart etter permisjonstiden, må far/medmor søke om utsettelse av sin foreldrepermisjon.

Bruk av overført eller forskuttert ferie

Ferie kan ikke legges til helligdager

 • Søndager og lovbestemte helge- eller høytidsdager er ikke feriedager.
 • Det er derfor ikke anledning til å utsette permisjonen ved å legge ferie på helligdager.
 • Eksempel: Hvis du tar ferie i påskeuken, avvikler du kun 3 feriedager siden skjærtorsdag, langfredag og andre påskedag er helligdager. Tilsvarende utsettes permisjonen med 3 og ikke 6 dager. Helligdagene regnes som stønadsdager.

Overføring av uavviklet ferie

 • Dersom du har foreldrepermisjon og ikke søker om å utsette foreldrepengene for å avvikle ferie, kan ferien utsettes til et annet tidsrom i samme ferieår.
 • Inntil 14 feriedager kan overføres til neste ferieår, se regelverk for overføring av ferie. Merk at den øvre grensen på 14 dager også gjelder deg som har vært i foreldrepermisjon.

Spørsmål?

Publisert 27. apr. 2017 13:08 - Sist endret 25. juni 2019 12:47