English version of this page

Hvem kontakter du som ansatt om foreldrepermisjon?

  • Melde fra om foreldrepermisjon
  • Søke om foreldrepenger
  • Avtale gradert uttak/utsettelse av foreldrepermisjon
  • Søke om utsettelse eller gradert uttak av foreldrepenger
  • Avklaring av rettigheter ved opphold i utlandet de siste 10 månedene før og under permisjon
  • Melde fra om svangerskapsrelatert sykefravær
  • Drøfte mulige risikoforhold ved ditt arbeidssted under graviditeten


Din nærmeste leder

  • Få rådgivning om graviditet og reproduksjon i forbindelse med arbeidsmiljømessige faktorer