English version of this page

Ferieavvikling: rettigheter og plikter


Antall feriedager og kvoter i HR-portalen

 • Alle har rett til å avvikle 5 uker ferie pr år. Ansatte over 60 år har en ekstra ferieuke. Hvis du tiltrer etter 30. september, har du rett til å avvikle 1 uke ferie dette året.
 • Ansatte med full feriepengeopptjening får opprettet kvoten «Ferie med lønn» i HR-portalen. Slik sjekker du din kvote.

 • For deltidsansatte er full feriekvote beregnet ut fra antall arbeidsdager per uke. Det vil si at en medarbeider i 60 %-stilling med arbeid 3 dager i uken vil få en kvote på 15 feriedager. En med 60 %-stilling med arbeidstid fordelt på 5-dagers uke vil ha en kvote på 25 feriedager.

 • Ansatte uten full opptjening fra fjoråret får opprettet 2 kvoter i HR-portalen, «Ferie med lønn» og «Ferie uten lønn», tilsammen 5 uker (25 dager). Dersom den ansatte ønsker å avvikle færre enn 25 feriedager på grunn av manglende opptjening, kan dette avtales med nærmeste leder. Slik sjekker du din kvote.

 • Ansatte som tiltrer i inneværende år får kun opprettet kvoten «Ferie uten lønn» i HR-portalen. Slik sjekker du din kvote.
 • Alle har plikt til å avvikle minst det antall feriedager som kompenseres med opptjente feriepenger, maksimalt 25 dager (30 dager for ansatte over 60). Dersom en ikke ønsker å benytte hele eller deler av kvoten «Ferie uten lønn», kan dette avtales med nærmeste leder. Merk: Plikten til å avvikle ferie gjelder også når feriepengene ble opptjent hos en annen arbeidsgiver, også når disse feriepengene er blitt utbetalt.

Tidspunkt for ferieavvikling

 • Tidspunktet for ferie må avtales med nærmeste leder, se søke om ferie.
 • Alle kan kreve 3 uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni - 30. september, men arbeidsgiver bestemmer endelig periode.
 • Hver av de to øvrige ferieukene kan kreves avviklet som hele uker, men ikke sammenhengende.

Ansatte over 60 år

Overføring av ferie

 • Regelverket tillater overføring av inntil 14 feriedager til neste år (10 dager  iht. ferieloven, 4 dager iht. Hovedtariffavtalene).
 • Ansatte skal søke om overføring av ferie i HR-portalen hvor leder godkjenner denne, se søke om overføring av ferie.
 • Der ansatte i strid med regelverket har mer enn 14 dager ferie som overføres til neste ferieår, skal det gis en begrunnelse i HR-portalen.

Forskuttering av ferie

Sykdom og ferie

Det gjelder ulike regler avhengig av om tidspunktet for ferien er bestemt:

 • Sykdom som inntreffer før ferien
  • Hvis man blir 100 % sykmeldt før ferien, kan ferien kreves utsatt. Kravet må fremsettes sammen med legeerklæring senest siste arbeidsdag før ferien skulle begynt.
  • Arbeidstakere som har vært 100 % sykmeldt og derfor er blitt forhindret fra å avvikle all ferie innen årets avslutning skal overføre uavviklet ferie til påfølgende ferieår.
 • Sykdom som inntreffer i ferien
  • Feriedager kan kreves utsatt dersom sykdommen har vart i minst 1 arbeidsdag.
  • Sykdommen må være i 100 % og legitimeres med sykmelding fra lege. Blir du sykmeldt av en lege i utlandet, må du i tillegg til sykmeldingen levere egenerklæring for utenlandske sykmeldinger - NAV 08-09.06 (nav.no) slik at UiO kan søke refusjon av sykepenger fra NAV.
  • Ved utsettelse av sykmeldte feriedager må feriefritiden avvikles på et senere tidspunkt i ferieåret.
 • Langtidssykefravær

Spørsmål?

Publisert 1. des. 2011 09:07 - Sist endret 6. feb. 2021 21:15