Ny i FS

Pålogging, brukernavn og passord

Før du kan logge deg på må du ha fått tilgang til FS. Les om brukertilgang til FS

Når du har får tilgang til FS mottar du en e-post hvor med et passord som skal benyttes til førstegangs pålogging. Dette passordet må du endre første gang du logger deg på. 
Les hvordan du logger deg på FS
Les om å endre passord i FS

Utlån av brukernavn og passord slik at andre som ikke er validert får din tilgang er strengt forbudt. Les mer om dette i IT-reglement ved UiO (punkt 3). Overtredelse vil kunne føre til bruk av sanksjoner som beskrevet i reglementet (punkt 9).

Validering og tilganger

Du blir gitt tilganger i FS ut fra rollebehov/arbeidsoppgaver som er spesifisert i valideringsskjemaet som er sendt inn, se brukertilgang.

Har du behov for utvidet brukertilgang, f.eks. fordi du får nye arbeidsoppgaver, må du få ditt fakultets FS-koordinator eller leder til å sende en e-post til fsvalidering@admin.uio.no med informasjon om hvilken tilgang det er behov for.

Kurs

Nye FS-brukere skal ta kurset FS grunnkurs i Canvas. Dette kurset er ment som en enkel innføring i FS. Opplæring i FS som er spesifikk for dine arbeidsoppgaver vil bli gitt av din enhet. 

Brukerveiledninger

Du finner rutinebeskrivelser og bruksanvisninger for FS ved UiO, sortert etter FS-modul. Se veiledninger i FS.

Brukerstøtte

Generelt skal henvendelser fra instituttene/enhetene vedrørende brukerstøtte eller utvidet tilgang til FS skal gå til fakultets FS-koordinator. FS-koordinatoren tar så saken videre med Avdeling for studieadministrasjon. Se kontaktpunkter for FS på UiO.

Publisert 20. mars 2009 09:31 - Sist endret 25. jan. 2019 13:19