Hvem kontakter jeg om FS ved UiO?

Trenger du hjelp med FS?

Fakultetets FS-koordinator hjelper deg. De kjenner fakultets rutiner og står for kontakten med fshjelp i Avdeling for fagstøtte.

Trenger du tilgang til FS?

Har du spørsmål om tilgang til FS, kontakt fakultetets FS-koordinator.

Spørsmål om lokale opptak

UiO har flere lokale opptak.

Har du spørsmål om lokale opptak som din FS-koordinator ikke kan svare på, kan du kontakte Avdeling for fagstøtte: lokalopptak@admin.uio.no

Kurs i FS

Nye FS-brukere skal ta kurset FS grunnkurs i Canvas.

Har du behov for opplæring utover det oppsatte kurstilbudet? Kontakt fakultets FS-koordinator.

Opprette person eller endre fødselsnummer i FS