Starte FS

FS-brukere har tilgang til FS fra UH Programkiosk (UHAD Programkiosk), en felles løsning for universiteter og høgskoler i Norge.

Logg inn i UH Programkiosk

1. Starte UH Programkiosk

2. Logg inn på UH Programkiosk

Skriv inn ditt UiO-brukernavn og -passord på denne formen "domenenavn\brukernavn".
For eksempel "uio\larskh".

Dersom det kommer opp et spørsmål om å kjøre add-on "Microsoft Remote Desktop Services Web Access Con..." skal du svare "Allow".
Du vil bare få dette spørsmålet en gang per maskin du starter FS fra.

Av og til dukker dette irriterende bildet opp. Her er det UiO-passordet (som til uio-epost) det spørres om.

Irriternde spørsmål om brukernavn og UiO-passord som dukker opp av og til

3. Starte FS

Inne i programkiosken finner du FS Prod under fanen Prod.
Start FS ved å klikke på FS-ikonet

Hvis du får spørsmål om sertifikatet "pubapp.uio.no", aksepter det for alltid som på bildet under. Da vil spørsmålet ikke dukke opp igjen.

 

Logg inn i FS

1. Innlogging i FS-klienten skal nå starte opp i et eget vindu 

Når FS-klienten starter vil innloggingsvinduet være ferdig utfylt med brukernavnet som du logger deg på med. Hvis det ikke stemmer, må du endre det før du logger deg inn.

OBS: Første gang du logger inn i FS må du endre passordLes om å endre passord.

2. Skriv inn FS-passord og trykk OK

OBS: Ved tre mislykkede forsøk blir FS-kontoen sperret og man satt tilbake til operativsystemet. FS-kontoen må låses opp igjen.


Logge inn i FS Demo

I tillegg til selve produksjons-databasen (der vi jobber) har du tilgang til en demodatabase, som brukes til testing og opplæring. I demodatabasen kan du prøve ut FS uten å være redd for å ødelegge data. Demobasen er en egen base og ikke oppdatert med de nyeste dataene. Vi kopierer (kloner) innholdet fra produksjonsbasen til demobasen ca. tre ganger i året.

  • For å åpne FS Demo åpner du UH Programkiosk som vanlig (se over)
  • Velg så fanen Demo og start FS Demo

Merk at det kan være forskjellig passord til de forskjellige basene.
Kontakt fsvalidering@admin.uio.no dersom du ikke husker passordet.


FS henger - tvinge avslutning

Dersom FS skulle henge og man ikke får avsluttet på normal måte, kan man tvinge FS til å bli avsluttet via Programkiosken: 

Klikk på ikonet Logg av FS Prod, så vil FS bli avsluttet.

Merk: Dette er ikke den normale måten for å avslutte FS. Vanligvis avslutter man FS ved å trykke på Fil > Avslutt.

Gjentatt kræsj

Opplever du at FS avsluttes eller kræsjer, vent i to-tre minutter før du prøver å logger på FS igjen. Da vil du komme på en annen server.


Start FS rett fra startmenyen eller fra snarvei på skrivebordet (webfeed)

Du kan også starte FS uten å logge inn i UH programkiosken først, ved å legge det inn startmenyen (webfeed) eller rett på skrivebordet.

Slik får du FS i startmenyen (windows 7 og 10)

  • Klikk på Start, og skriv RemoteApp i søkefeltet
  • Velg "Set up a new connection with Remoteapp and desktop connections" eller "Opprett en ny tilkobling med Remoteapp og Desktop Connections".

  • Lim inn "https://rdweb01.uhad.no/RDWeb/feed/webfeed.aspx" i vinduet som kommer opp, og velg Next/Neste.
  • Fyll inn domenenavn\brukernavn på formen UIO\<brukernavn>, og UIO-passord når du får spørsmål om det.
    Velg "Remember my credentials". Trykk OK og så Finish/Avslutt.

Alle FS-lenkene som du har tilgang til vil nå finnes i startmenyen din.

Snarvei på skrivebordet

FS-lenkene i startmenyen kan du høyreklikke på og kopiere, for så å lime de inn på skrivebordet ditt.

På bildet ser vi FS-lenker i startmenyen og snarvei på skrivebordet.

Publisert 14. sep. 2015 15:46 - Sist endret 11. juni 2021 14:41