Vurdering

Grunnlagsdata

 1. Emne samlebilde
 2. Vurderingskombinasjoner
 3. Vurderingskombinasjoner: kodebruk
 4. Vurderingskombinasjoner: eksempler
 5. Vurderingsformer
 6. Vurderingsordninger
 7. Endring av vurderingskombinasjoner

Semesterdata

 1. Oppretting av vurderingsenheter
 2. Semester for utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen
 3. Oppmeldingsdato og frister
 4. Eksamensdato og merknad
 5. Eksamensrom
 6. Nettpublisering
 7. Eksamensvakter
 8. Kommisjoner
 9. Eksport av FS-data til digitalt eksamenssystem
 10. Finn oversikt over digitale eksamener

Vurderingsmeldinger

 1. Opprette meldinger
 2. Språk på eksamensmeldingen
 3. Tilpasning
 4. Godkjent ekstra forsøk
 5. Registrere obligatorisk(e) aktivitet(er)
 6. Slette meldinger
 7. Kandidatnummerering
 8. Romfordeling og individuell tid
 9. Kommisjonsfordeling
 10. Sensurregistrering
 11. Beregne samlet karakter
 12. Sperre resultat
 13. Overføring til protokoll
 14. Automatisk sensurvarsel på e-post fra FS
 15. Klager
 16. Endring i vurderingsprotokoll

Etterarbeid

 1. Karakterutskrift: enkeltbestilling
 2. Rydding i meldinger
 3. Statistikk
Publisert 22. nov. 2011 09:53 - Sist endret 9. nov. 2018 15:22