FS - Felles studentsystem på UiO

Felles Studentsystem (FS) er et nasjonalt system for studieadministrative data. Avdeling for fagstøtte (AF) er systemeier for FS ved UiO.

Personvern, taushetsplikt og FS

Alle ansatte ved UiO har taushetsplikt, og har et selvstendig ansvar til å overholde at personlige opplysninger om studenter og ansatte ikke blir formidlet til uvedkommende.

Statistikk