FS - Felles studentsystem på UiO

Felles Studentsystem (FS) er et nasjonalt system for studieadministrative data. Avdeling for studieadministrasjon (studieavdelingen/SADM) er systemeier for FS ved UiO.

Ny i FS?

FS-nettverket

05 okt.
14:00, Møterom 3, 10. et. Lucy Smiths hus

Frist for saker og ønsker: 23. sep. kl. 12. Send inn skjema

Personvern, taushetsplikt og FS

Alle ansatte ved UiO har taushetsplikt, og har et selvstendig ansvar til å overholde at personlige opplysninger om studenter og ansatte ikke blir formidlet til uvedkommende.

Statistikk