Aktuelle forskningssaker - Side 3

Egg sin injiseres med sprøyte
Publisert 27. nov. 2019 12:17

Marthe Fredheim Fjelldal har gjeve kyllingar morfin før dei i det heile har kome seg ut av egget. I vitskapens namn.

Les heile saka på Titan

Jente som leser bok
Publisert 27. nov. 2019 11:31

Det er problematisk hvis skjønnlitteraturen blir redusert til et verktøy for å oppnå andre læringsmål, argumenterer forsker.

Bilde av Frisch og Haavelmo
Publisert 26. nov. 2019 15:20

Det har gått 50 og 30 år sidan Universitetet i Oslo fekk sine Nobelprisar i økonomi. – Ragnar Frisch og Trygve Haavelmo la vesentlege delar av grunnlaget for moderne økonomisk teori og metode, seier økonomiprofessor Kalle Moene.

Tre menn med mikrofon
Publisert 25. nov. 2019 08:47

Ord døyr. Språk døyr. Bestemødrer døyr. Men no har tusenvis av gamle ord og uttrykk blitt sikra for ettertida.

Publisert 22. nov. 2019 11:31

Stadig flere terrorister skriver manifester om hvorfor de dreper. Det er på tide å gå skikkelig inn i logikken deres, mener filosof. 

Lege på legekontor med en mor og et barn. Legen lytter på barnet,
Publisert 21. nov. 2019 15:48

Norske fastleger er opptatt av antibiotikaresistens og det er en klar reduksjon i forskrivning av antibiotika blant fastleger som har deltatt på kurs i riktigere antibiotikabruk.

Bildet kan inneholde: mennesker, snapshot, gul, urbant område, mann.
Publisert 21. nov. 2019 15:47

Hva vil det si å være donor-unnfanget? Det lurte Martin Eggen Mogseth på da han i voksen alder oppdaget at han selv var unnfanget på denne måten. Nå har han vunnet Våg å vite- prisen på 10 000 kroner for oppgaven han skrev om temaet.

Bildet kan inneholde: klær, gatemote, yttertøy, skjønnhet, mote.
Publisert 21. nov. 2019 15:47

Kan etnisk mangold på fotballbanen brukes som en form for møteplass for å avverge voldelig ekstremisme? Det var spørsmålet Ann-Cathrin Coenen stilte seg. Nå vinner hun Våg å vite-prisen på 10 000 kroner for oppgaven.

Bildet kan inneholde: fotografi, gatemote, vinter, skjønnhet, snø.
Publisert 21. nov. 2019 15:47

Hva gjør at våpenhviler varer? Det var spørsmålet Tora Sagård stilte seg. Nå har hun vunnet Våg å vite-prisen for oppgaven.

Bildet kan inneholde: samfunnet, ungdom, begivenhet, tilpasning.
Publisert 21. nov. 2019 15:47

Hva vil det si å være donor-unnfanget? Hva gjør at våpenhviler varer? Kan etnisk mangfold og fotball forebygge ekstremisme? Og hvordan kan utvinning av fossilt brennstoff være bærekraftig? Det er aktuelle spørsmål de fire vinnerne av årets Våg å vite-priser søker svar på.

Bildet kan inneholde: himmel, kropp av vann, naturlig landskap, natur, horisont.
Publisert 20. nov. 2019 14:02

Det er gått 100 dager siden sommeren og vi trenger påfyll av vitamin D. De fleste klarer ikke å få nok av vitaminet gjennom kosten. 

Bart sykehusrom, en enkel seng i det ene hjørnet og en madrass på gulvet.
Publisert 20. nov. 2019 10:15

Å forstå resistent tuberkulose bør ikke begrenses til det som kan tolkes fra biomedisin alene. Også sosiale faktorer er viktig for å kunne imøtekomme problemet.

Image may contain: Event, Job, Training, Room, Learning.
Published Nov. 20, 2019 9:35 AM

In 2020 SUM will offer more elective courses than ever before. Six of these will be intensive 5 credit courses.

Bildet kan inneholde: begivenhet, jobb, trening, rom, læring.
Publisert 20. nov. 2019 09:35

I 2020 tilbyr SUM flere valgfrie emner enn noen gang. Seks av disse er intensive 5-poengsemner.

Baby som blir sondemata med donormjølk
Publisert 18. nov. 2019 10:21

Noreg er i verdstoppen for morsmjølkbankar. Men i motsetning til andre land, pasteuriserer ikkje vi all morsmjølka som vert donert. Då er det påkravd med klare retningsliner for sikkerheita.

Les heile saka på titan.uio.no

Image may contain: Dog, Mammal, Vertebrate, Canidae, Carnivore.
Published Nov. 18, 2019 9:04 AM

During the last few years, especially around the refugee crisis in 2015-16, vigilante groups popped up all over Europe and North America, patrolling the streets and national borders. They claimed to protect the local citizenry against crime and security threats constituted by illegal migrants and minority groups.

Publisert 14. nov. 2019 14:31

Femtenåringene måtte kunne 759 spørsmål og svar utenat for å kunne drømme om et lovlig seksualliv.

Publisert 14. nov. 2019 14:31

Både Asbjørnsen og Moe bidro med historier til Norges første barneblad for snart 200 år siden.

barn som lener seg mot skolepapirene og ser lei seg ut
Publisert 13. nov. 2019 07:47

Rundt to elever i hvert klasserom har store språkvansker, men undersøkelser viser språkvansker hos barn ofte forblir uoppdaget. Dette er svært uheldig, siden ny forskning viser at det er tiltak som kan hjelpe barn til å fungere bedre sosialt og skolefaglig.

Kvinne med rosa hår og hodetelefoner trykker på smarttelefon.
Publisert 12. nov. 2019 12:37

Strømming har erstattet avspilling av musikk i fysiske formater som CD- og vinylplater. Forskere har avdekket klimakonsekvensene av våre nye lyttevaner.

Foto av elever i klasserom. Elevene sitter vendt mot lærer.
Publisert 12. nov. 2019 12:25

Norge topper jevnlig internasjonale rangeringer over hvilke land det er best å være barn i. Likevel får Norge kritikk av FNs Barnekomité.

Thomas Hylland Eriksen foran bokhyller
Publisert 12. nov. 2019 09:01

Hvorfor trenger verden antropologi? Thomas Hylland Eriksen framhever fagets anvendelighet, også utenfor akademia.

Publisert 11. nov. 2019 15:13

Har du født barn, var graviditeten truleg bra for hjernen din. Har du ikkje barn, er det likevel ikkje grunn til å fortvile. 

Illustrasjonsbilde - hvit due
Publisert 11. nov. 2019 14:46

Hva er fred, og hva slags fred fremmer vi gjennom dagens rettslige og politiske institusjoner, og gjennom utdanningen av nye jurister? Hvordan henger fred sammen med bærekraftig utvikling, cybersikkerhet, kjønnslikestilling og atomnedrustning? Dette er noen av spørsmålene som utforskes i den ferske antologien «Research Handbook on International Law and Peace», som har som mål å fremme en ny fredstankegang og endre juridisk forskning.

Publisert 11. nov. 2019 09:30

Tidevannet kan ha overraskende mye å si for hvordan torskeyngelen blir ført fra Lofothavet til Barentshavet.