UiOs fem verdensledende forskningsmiljøer

I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget 31,2 millioner til UiO for å utvikle flere verdensledende miljøer. Nå er fem miljøer valgt ut.

Tirsdag 23. juni besluttet Universitetsstyret hvilke toppforskningsmiljøer som skal løftes frem. Fagmiljøene det satses på inngår i universitetets tverrfaglige satsinger.

Midlene skal benyttes til rekruttering av internasjonale toppforskere for å styrke fagmiljøene og forskningen ved UiO. Fagmiljøene som er valgt ut kommer fra medisin, økonomi, materialvitenskap og nanoteknologi, psykologi og språkfag.

De utvalgte miljøene og forskningen

Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC)

  • walhovd-og-fjell Utpekt til verdensledende hjerneforskere 1. juli 2015 14:29

    Forskningsgruppen Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon er utpekt som verdensledende forskningsmiljø. Samtidig har gruppens grunnleggere, Anders Fjell og Kristine Walhovd, fått universitetets Forskningspris for 2015.

Senter for flerspråklighet (MultiLing)

Senter for immunregulering (CIR)

Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)

Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP)

Publisert 23. juni 2015 15:27 - Sist endret 26. juni 2015 11:25