English version of this page

Oslo Life Science-konferansen 2017

UiO:Livsvitenskap ønsker velkommen til Oslo Life Science-konferansen – Building the Life Science City – 15.–17. februar 2017 

Kollasj Oslo Life Science 2017
Det planlagte livsvitenskapsbygget ved UiO. Foto: Ratio arkitekter as og UiO.

Oslo Life Science-konferansen er over for i år. Du kan se opptak fra hoveddagen i aulaen 16. februar. Bilder, pdf-er av presentasjonene og video av hvert enkelt innlegg 16. februar, blir lagt ut senere. Takk til alle som deltok, vi håper vi ser dere igjen på Oslo Life Science-konferansen i 2018.

 

Konferansen for alle dere som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap. 

Arrangører: UiO:Livsvitenskap, Oslo universitetssykehus (OUS), Legemiddelindustrien (LMI) og Oslo kommune. Norges forskningsråd (BIOTEK2021) støtter konferansen økonomisk.

Les bilag som kom ut sammen med Aftenposten i forbindelse med konferansen.

Konferansens nettside: uio.no/oslolifescience

Av Norunn K. Torheim
Publisert 20. des. 2016 16:43 - Sist endret 12. okt. 2017 13:46