English version of this page

Norges første SPARKees klare

Innovasjonsprogrammet SPARK Norway ved UiO har tatt opp sine første forskningsgrupper – såkalte SPARKees. De skal videreutvikle egne ideer innen helserelatert livsvitenskap slik at de kommer pasienter og samfunn til gode. 

SPARK Norway er et innovasjonsprogram for forskere som jobber med helserelaterte tema innen livsvitenskap, og som ønsker å videreutvikle innovative ideer fra egen forskning.

Forskere ved UiO og forskningsgrupper ved Oslo universitetssykehus (OUS) eller Akershus universitetssykehus (Ahus) med UiO-tilknytning kan tas opp i programmet.

Fem prosjekt tatt opp i pilotfasen

 • RACeR: Improvement of A Genetic Tool that Enhances Homology Dependent Gene Repair
  Prosjektleder: Adam Robertson, OUS
  Team-medlemmer: Caroline Køster, Deo Pandey, Terezia Prikrylova, Rune Forstrøm og Arne Klungland
 • Petomics: a commercial Norwegian microbiome service for performance animals and pets
  Prosjektleder: Pål Trosvik, UiO
  Team-medlem: Eric Jacques de Muinck
 • Influenza vaccine that can be rapidly produced to counter an emerging pandemic threat
  Prosjektleder: Gunnveig Grødeland, UiO
  Team-medlem: Bjarne Bogen
 • Targeted pharmacological treatment of ventricular arrhythmias
  Prosjektleder: Magnus Aronsen, UiO
  Team-medlem: Jonas Skogestad
 • Healthy soils for a healthy life
  Prosjektleder: Kamran Shalchian-Tabrizi, UiO
  Team-medlemmer: Forskningsgruppen MORPHOPLEX

Disse SPARK-teamene ble valgt ut i pilotfasen i oktober. De var hentet fra Inven2s portefølje og har siden da forhandlet med SPARK Norway om milepælsplaner for prosjektene sine.

Mentorer med mer

Forskere som blir tatt opp i SPARK Norway-programmet, får veiledning fra mentorer, milepælsbasert finansiering, rådgivning og opplæring. Målet med SPARK Norway-programmet er å få mer innovasjon ut av grunnforskningen.

Arrangement fra våren 2018

Den offisielle oppstarten for SPARK Norway blir en del av UiO:Livsvitenskaps Oslo Life Science-konferanse i februar. Da vil et større publikum kunne bli kjent med SPARKees og få høre mer om SPARK Norway. 

Utover våren 2018 blir det både lukkede møter for dem som er med i programmet og noen åpne arrangement der også andre kan komme for å øke kunnskapen sin om veien fra idé til anvendelse.

Tett samarbeid med andre livsvitenskapsaktører

SPARK Norway er basert på det velrenommerte programmet Stanford SPARK. De to andre europeiske avleggerne – SPARK Berlin og SPARK Finland – er tett påkoblet når UiO:Livsvitenskap etablerer programmet ved UiO.

Gruppen som skal jobbe med SPARK Norway, ledes av UiO:Livsvitenskap med administrativ leder Morten Egeberg i spissen. Med på laget har han UiO, Oslo universitetssykehus og Inven2, i tillegg til livsvitenskapsklynger og -nettverk i Oslo-området.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 15. des. 2017 08:48 - Sist endret 1. feb. 2018 12:56