Livsvitenskapsbygget: Arbeidsgruppe skal gi innspill til samfunnskontakt og næringslivssamarbeid

En arbeidsgruppe med interne og eksterne aktører skal gi innspill til hvordan Universitetet i Oslo skal innrette en ny enhet for innovasjon, samfunns- og næringslivskontakt i det kommende livsvitenskapsbygget. Gruppens første oppgave blir å invitere til innspillskonferanse.

I livsvitenskapsbygget, som skal stå ferdig i Gaustadbekkdalen i 2024, er det satt av 500 kvadratmeter til innovasjonsrettet virksomhet. Arealene skal forvaltes av en ny enhet for innovasjon, samfunns- og næringslivskontakt. Enheten skal åpne hele UiOs kompetanse og infrastruktur innen livsvitenskap for omverdenen.

Innspillskonferanse i høst

Hvordan skal så UiO innrette denne enheten for å legge best mulig til rette for blant annet næringslivssamarbeid i livsvitenskapsbygget? UiOs ledelse har opprettet en arbeidsgruppe som skal komme med innspill til nettopp det.

Forsknings- og innovasjonsdekan ved Det medisinske fakultet, Hilde Nebb, leder arbeidsgruppen, mens nyansatt prosjektkoordinator for livsvitenskapsbygget i Enhet for lederstøtte, Gunnar Dick, er sekretær for gruppen. Illustrasjon av bygget til venstre av Ratio arkitekter AS.

Arbeidsgruppen møtes første gang 13. september og vil avholde en innspillskonferansen 14. november. Her skal relevante aktører få komme med sine synspunkter på behovet for enheten og hvordan den best kan organiseres. Her handler det både om tilgang på kontorer, møterom, laboratorieareal, tungt vitenskapelig utstyr, forskningssamarbeid og å få til det samspillet som kreves for at kunnskapen som blir generert i akademia blir tatt i bruk.


Arbeidsgruppens medlemmer

  • Hilde Nebb, prodekan for forskning og innovasjon, Det medisinske fakultet, UiO (leder)
  • Karl-Christian Agerup, administrerende direktør, Oslotech AS
  • Morten Egeberg, administrativ leder, UiO:Livsvitenskap
  • Jens Petter Falck, seniorrådgiver, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
  • Kathrine Myhre, direktør, Norway Healthtech,
  • Inger Sandlie, professor, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  • Christian Skattum, leder av Innovasjonsavdelingen, Oslo universitetssykehus
  • Kristin Vinje, visedekan for innovasjon og samfunnskontakt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
  • Prosjektkoordinator for faglig utvikling av livsvitenskapsbygget Gunnar Dick, Enhet for lederstøtte (sekretær)
Av Norunn K. Torheim
Publisert 3. sep. 2018 09:29 - Sist endret 2. nov. 2018 11:07