Sommerprosjekter for studenter: Bilder og videoer fra avslutningsseminar

Posterpriser, studentpresentasjoner og inspirasjonsforedrag stod på programmet da årets runde med sommerprosjekter for studenter ble avrundet 13. november. Det blir ny runde med sommerprosjekter i 2019.

65 studenter har jobbet med forskningsprosjekter med stipend fra UiO:Livsvitenskap det siste halvåret.

Direktør Carl Henrik Gørbitz sammen posterprisvinnerne Valgerdur Björnsdottir, Anette Rosenvinge Kolderup, Erlend Aarskaug Rud og Anna Amalie Zickfeldt Lade.

Postere og innlegg

På åpningsarrangementet i mars var det forskere ved UiO som hadde med postere for å presentere prosjektene for studentene. På avslutningsarrangementet presenterte studentene postere med resultater av prosjektene de har jobbet på.

Fem av studentene presenterte også prosjektene sine muntlig. 

  1. Hans Erling Skallevold: Investigation of Acemannan-Surface Coated Ceramic TiO2 Bone Graft Substitute
  2. Emma Falkeid Eriksen: Indirect effects of reindeer grazing on insect habitat use and food availability for brown bears in forest and tundra ecosystems
  3. Magali Courtade: Rediscovering and safeguarding Nordic ethnobotanical heritage
  4. Richard Andre Fauli: Wing morphology and elasticity of whirling fruits for optimal flight/dispersion performance
  5. Valgerdur Björnsdottir: CRISPR/Cas Genome Engineering of the Perineuronal Net in mouse brain

Posterpriser

En jury av UiO:Livsvitenskaps egne stipendiater hadde i forkant av arrangementet vurdert posterne ut fra akademisk kvalitet. På selve arrangementet kunne alle deltakerne stemme på den beste populærvitenskapelig posteren.

Posterutstillingen i foajeen i Realfagsbiblioteket.

Heidi Anette Rosenvinge Kolderup vant den akademiske prisen for sin poster Targeted cancer therapy using micellar encapsulation. Hun har hatt prosjekt ved Kjemisk institutt. Valgerdur Björnsdottir vant den populærvitenskapelige prisen for sin poster CRISPR/Cas Genome Engineering of the Perineuronal Net in mouse brain. Hun har hatt prosjekt ved Institutt for biovitenskap. Hun delte prisen med Erlend Aarskaug Rud og Anna Amalie Zickfeldt Lade som fikk pris for posteren Understanding sperm cell locomotion. De har jobbet på et samarbeidsprosjekt mellom Naturhistorisk museum, Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) og Matematisk institutt. 

Inspirasjonsforedrag

En bonus for deltakerne var at Barbara Nelsen fra Nelsen Biomedical og Oscar Ces fra Imperial College London som var i Oslo i forbindelse med innspillskonferanse for livsvitenskapsbygget dagen etter, besøkte studentarrangementet sammen med UiOs egen innovative forsker Jan Terje Andersen. De snakket alle om hvordan studentene kan ta egen forskning videre og jobbe med innovasjon.

Styreleder for UiO:Livsvitenskap Finn-Eirik Johansen, Oscar Ces, Barbara Nelsen og Jan Terje Andersen.

Ny utlysning etter evaluering

Styret for UiO:Livsvitenskap har allerede vedtatt at satsingen skal utlyse sommerprosjekter  også i 2019. Både prosjektlederne og studentene har nå fått evalueringsskjema der de kan gi tilbakemelding på søknadsprosess og gjennomføring av årets sommerprosjekt. Utlysningen blir klar når vi har resultatene fra evalueringen.

– I år var det mange prosjekter fra medisin og naturvitenskap. Det vi kan si allerede nå, er at vi vil jobbe for å få flere prosjekter fra samfunnsvitenskap og humaniora slik at vi når ut til studenter i hele nedslagsfeltet til UiO:Livsvitenskap, sier direktør Carl Henrik Gørbitz.

Les også:

Direktør Carl Henrik Gørbitz fikk høre om Marius F. Maurstads sommerprosjekt ved Naturhistorisk museum.

Om tiltaket med sommerprosjekter for studenter

En av oppgavene til UiO:Livsvitenskap er å rekruttere, utdanne og utvikle talenter. Tiltaket med sommerprosjekter for studenter er en start på dette arbeidet.

Sommerprosjektene skal gi studentene praktisk erfaring med reell forskning som tar for seg en samfunnsutfordring innen helse eller miljø. Det er dessuten ønskelig at prosjektene gir studentene innsikt i tverrfaglig forskning.

Da UiO:Livsvitenskap lyste ut for første gang sommerprosjekter like før jul 2017, var planen å gi stipend for sommerprosjekter til 20 søknader.

Grunnet mange gode prosjekter og gode søkere valgte styret å innvilge stipend for alle søkerne – totalt 67 stykker.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 15. nov. 2018 10:56 - Sist endret 16. mars 2021 13:15