English version of this page

Livsvitenskapsbygget: Stor dag for kunnskapsnasjonen Norge

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kom i dag til UiO med lovnad om en oppstartsbevilgning til nytt livsvitenskapsbygg.

Se høydepunkter fra møtet mellom kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og rektor Svein Stølen i dag. 

Stortingsrepresentant Kristin Vinje, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe står rundt en modell av livsvitenskapsbygget.
God stemning rundt modellen av livsvitenskapsbygget. Fra venstre: Stortingsrepresentant Kristin Vinje (H), kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. (Foto: Anders Lundell/UiO)

Regjeringen vil bevilge 50 millioner kroner til nytt livsvitenskapsbygg på statsbudsjettet for 2018. Prislappen på bygget ligger an til å bli 6,8 milliarder kroner totalt.

Norges største forsknings- og undervisningsbygg

Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo blir Norges største forskning- og undervisningsbygg. Her skal forskere jobbe sammen på tvers av fag for å løse samfunnsutfordringer innen helse og miljø. UiOs forskere skal også jobbe tettere med helseforetak, kommuner og næringsliv for å få mer innovasjon ut av forskningen slik at den kommer pasienter og samfunn til gode.

Både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og rektor ved UiO, Svein Stølen, understreket at det ikke er bygget i seg selv, men innholdet og møteplassene bygget legger til rette for som er viktig.

– Vi skal lage møteplasser på to nivåer  – det ene er mellom ulike fag i akademia, og det andre er mellom universitet og samfunnet rundt oss, sa en storfornøyd rektor.

Dette skal vi leve av etter oljen

Isaksen har store forventinger til hva bygget skal bety for Norge.

– Det er dette vi skal leve av etter oljen, og vi skal begynne med det lenge før oljen tar slutt. UiOs jobb nå er å sikre at dette blir en investering for kongeriket Norge, sa han.

– Dette er ett av de største løftene innen høyere utdanning i Norge noen gang, her vil studenter får bedre tilbud og blir tettere påkoblet det arbeidslivet de skal ut i.

Resultatet av lang tids arbeid

Regjeringens ambisjon har vært å få på plass livsvitenskapsbygget i tråd med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Med bevilgning nå kan byggingen starte om et par år.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe benyttet anledningen til å berømme alle som har jobbet møysommelig over lang tid for at prosjektet har kommet dit det er i dag.


Se også

aftenposten.no: Grønt lys for UiOs gigantsatsing: Blir Norges største universitetsbygning


Fakta

Noen områder som drar nytte av ny innsikt fra forskning og innovasjon innen livsvitenskap

  • forebygging, diagnostisering og behandling av sykdommer, for eksempel nevrologiske lidelser, kreft, demens, infeksjonssykdommer og immunmedierte sykdommer
  • håndtering av antibiotikaresistens
  • forvaltning av naturressurser, for eksempel fiskebestanden
  • helsetjenesten, helsenæringen, marine næringer, landbruk og grønn industri

Les mer på vår faktaside om bygget

Av Norunn K. Torheim
Publisert 6. sep. 2017 11:42 - Sist endret 13. okt. 2017 10:40