Helserelatert livsvitenskap: Søk om opptak til innovasjonsprogram

Har du en idé innen livsvitenskap som kan løse utfordringer knyttet til menneskers eller dyrs helse? Søk UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway innen 12. november for å videreutvikle ideen til ny teknologi, behandling eller tjenester. Søkere fra alle livsvitenskapsrelaterte fakultet og institutt på UiO, OUS og Ahus er velkomne til å søke. 

UiO:Livsvitenskap er klar med den fjerde utlysningen for innovasjonsprogrammet SPARK Norway. Seks prosjekter ble tatt opp i januar 2020.

Ta kontakt i forkant!

Vi anbefaler at de som vurderer å søke, tar kontakt med UiO:Livsvitenskap før søknadsfristen for å diskutere om prosjektet deres er modent nok til å bli tatt opp i programmet.

– Prosjektene kan være i tidlig fase, men det må være mer enn en idé på papiret. Forskerne må ha utført noe i laboratoriet eller klinikk som viser at idéen kan lede fram til ny teknologi, ny behandling eller nye tjenester, sier administrativ leder i UiO:Livsvitenskap, Morten Egeberg.

Et springbrett til ekstern finansiering

Fra oppstarten høsten 2017 har SPARK Norway tatt opp 23 prosjekter, såkalte SPARKees:

17 SPARK Norway-prosjekt

En kartlegging blant prosjektene som har vært med i overkant av ett år, viser at SPARK Norway er et springbrett til ekstern finansiering. Les mer.

Verdifullt mentornettverk og opplæringsforum

Prosjektene som tas opp, får blant annet rådgiving og veiledning fra mentorer samt milepælsbasert finansiering.

Foruten egne prosjektmøter for hvert prosjekt, deltar alle prosjektene på lukkede møter med mentorer og åpne møter – SPARK Norway Educational Forum – der målet er å øke kunnskapen om veien fra idé til anvendelse.

Ifølge Egeberg er den største nytteverdien for prosjektene tilgang på erfarne mentorer fra industrien og det kommersielle nettverket til SPARK Norway.


SPARK Norway

  • toårig innovasjonsprogram for å videreutvikle ideer fra helserelatert livsvitenskap, slik at de kommer pasienter og samfunn til gode
  • målet er å få mer innovasjon ut av grunnforskningen
  • forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) og forskergrupper ved Oslo universitetssykehus (OUS) eller Akershus universitetssykehus (Ahus) med UiO-tilknytning kan søke UiO:Livsvitenskap om å bli tatt opp gjennom årlige utlysninger
  • forskere som blir tatt opp, får veiledning fra erfarne mentorer fra akademia, sykehus, industri og ventureselskaper, milepælsbasert finansiering, rådgivning og opplæring.
  • etablert og finansiert av UiO:Livsvitenskap
  • basert på det velrenommerte programmet Stanford SPARK

Les mer om SPARK Norway på nettsiden for programmet uio.no/life-science/spark (på engelsk)


Partnere i SPARK Norway  

SPARK Norway ledes av UiO:Livsvitenskap. UiO, Inven2, OUS og klyngene Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster, Nansen Neuroscience Network, Norwegian Inflammation Network og Norway Health Tech samt Aleap, ShareLab, Senter for digitalt liv Norge, Legemiddelindustrien (LMI) og Statens legemiddelverk er representert i SPARK Norway management team.

Publisert 31. aug. 2020 15:38 - Sist endret 29. okt. 2020 12:30