English version of this page

De to siste konvergensmiljøene på plass

Persontilpasset kreftmedisin og menneskets genetiske historie. De er tema for de to siste konvergensmiljøene som får støtte fra UiO:Livsvitenskap. Med dette er listen over de sju konvergensmiljøene som får støtte i 2017, komplett.

Som vi skreiv tidligere i uka da vi offentliggjorde hvem som får støtte til å etablere konvergensmiljø innen livsvitenskap, kunne det komme ett eller to konvergensmiljø til etter forhandlinger med søkerinstituttene.

Nå er begge forhandlingene i boks, og det er klart at også The genetic history of Eastern Eurasia (ARCH-GEN) og Personalised cancer therapies (PERCATHE) blir konvergensmiljø med støtte fra UiO:Livsvitenskap.

– For ARCH-GEN bidrar Institutt for biovitenskap med en postdoktorstilling og Kulturhistorisk museum med en ph.d.-stilling. For PERCATHE vil Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM), Institutt for klinisk medisin og Institutt for medisinske basalfag finansiere en ph.d.-stilling i fellesskap, forteller direktør for UiO:Livsvitenskap, Finn-Eirik Johansen.

De to konvergensmiljøene

The genetic history of Eastern Eurasia (ARCH-GEN)

Konvergensmiljøet vil blant annet avdekke vandringsmønster og prosessene som har formet det kulturelle og genetiske landskapet til menneskepopulasjoner i Øst-Eurasia, ved å bruke en rekke tverrfaglige verktøy og tilnærminger. 

Konsortium (fra venstre)
Nils Chr. Stenseth, professor, Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), Institutt for biovitenskap (IBV), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (leder)
Jan Bill, professor, Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum
Chen Yong Zhi, Inner Mongolia Museum (ikke på bildet)

Personalised cancer therapies (PERCATHE)

Konvergensmiljøet vil utvikle en ny tilnærming til persontilpasset kreftbehandling med utgangspunkt i matematiske, statistiske og biologiske metoder. Det vil også ivareta de etiske, samfunnsmessige og regulatoriske perspektivene. Les mer (på engelsk)

Konsortium (fra venstre)
Arnoldo Frigessi, professor, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinsk fakultet og BigInsight (leder)
Kjetil Taskén, professor og direktør, Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM), Det medisinske fakultet
Vessela Kristensen, professor, Institutt for kliniske medisin, Det medisinske fakultet
Åslaug Helland, førsteamanuensis, Institutt for kliniske medisin, Det medisinske fakultet
Alvaro Köhn-Luque, postdoktor, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinsk fakultet
Av Norunn K. Torheim
Publisert 4. mai 2017 13:26 - Sist endret 6. nov. 2019 15:54