English version of this page

Seks nye konvergensmiljøer skal løse samfunnsutfordringer innen livsvitenskap

Medisinbruk i svangerskap, sunn aldring, miniorganteknologi, kreft, bindevevsdannende sykdommer og kognitiv funksjon gjennom livsløpet. Dette er samfunnsutfordringer de nye tverrfaglige forskingsgruppene innen livsvitenskap ved Universitetet i Oslo skal undersøke.

Konvergensmiljø 2022-2026
UiO:Livsvitenskap skal finansiere seks nye konvergensmiljøer i perioden 2022–2026.

De tverrfaglige forskningsgruppene skal løse store samfunnsutfordringer med metoder fra biologi, bioinformatikk, kjemi, pedagogikk, farmasi, filosofi, fysikk, genetikk, informatikk, immunologi, jus, matematikk, medisin, musikkvitenskap, psykologi,  samfunnsgeografi, sosiologi, språkvitenskap og økonomi.

– Nå har vi vært i drift så lenge at vi begynner å se resultater av denne tverrfaglige tilnærmingen, vi ser at den fører til ny innsikt og nye løsninger og vi er sikre på det vil bidra til økt verdiskapning på lengre sikt, sier direktør for UiO:Livsvitenskap Carl Henrik Gørbitz.

24 stipendiat- og postdoktorstillinger 

De seks konvergensmiljøene får til sammen 24 stipendiat- og postdoktorstillinger samt driftsmidler. Til sammen utgjør dette en investering på omkring 100 millioner kroner over fire år.

Stillingene er knyttet til vertsenheter ved seks UiO-fakulteter.

- Det er svært gledelig å se at forskere fra enheter som aldri har vært involvert tidligere, nå er representert i de nye konvergensmiljøene. Jeg tar det som et tegn på at vi har lykkes med å gjøre konvergensmiljø-tiltaket kjent og attraktivt, noe våre nåværende konvergensmiljøer i stor grad har bidratt til ved å skape oppmerksomhet rundt sin tverrfaglige forskning, sier Gørbitz. 

Digital søknadsprosess 

Utlysningen ble kunngjort i november 2020, og i januar 2021 ble det holdt flere digitale informasjonsmøter. Forskerne opprettet profiler og registrerte ideer på nett og møttes så for speed-dating på tvers av fagdisipliner på digitale møter som var i februar og mars. Direktøren ga tilbakemeldinger på de 35 prosjektskissene som kom inn i mars.

Til slutt ble 34 søknader mottatt ved fristen 7. juni, vurdert av internasjonale fageksperter og deretter et internasjonalt panel, før styret til UiO:Livsvitenskap fattet endelig vedtak 4. november.


De seks konvergensmiljøene 2022–2026

 • AUTORHYTHM – the role of autophagy in healthy aging skal studere cellenes resirkuleringssystem i tid og rom for å bedre menneskers helse og livsløp.
  Les mer (på engelsk)
 • Societal and environmental determinants of brain and cognition (AHeadForLife) skal avdekke hvordan sosiale faktorer og gener påvirker hjernen og kognitiv funksjon gjennom hele livet.
  Les mer (på engelsk)

 • Integrated technologies for tracking organoid morphogenesis (ITOM) skal bruke avansert bildeteknologi og datanalyse for å videreutvikle «miniorganer» utviklet fra stamceller.
  Les mer (på engelsk)
 • Real world – artificial worlds: Improving causal inference in perinatal pharmaco-epidemiology using machine learning approaches on real-world and artificial data (UIO:RealArt) skal bruke maskinlæring på helsedata og simulerte data til å forstå årsakssammenhengen mellom medisinbruk i svangerskapet og barns utvikling.
  Les mer (på engelsk)
 • Novel personalized management strategies for fibrosing diseases (FibroPET) tar sikte på å forbedre sykdomsforløpet og behandlingsresultatet for pasienter med bindevevsdannende sykdommer.
  Les mer (på engelsk)

 • Modeling Human Multi-Organ Interaction in Disease - Cancer Cachexia (MORGI) skal lage en plattform med miniorganteknologi for å belyse kommunikasjon mellom organer ved sykdom.
  Les mer (på engelsk)

Bakgrunn

Å finansiere konvergensmiljø med stipendiat- og postdoktorstillingar er det kraftigste virkemiddelet UiO:Livsvitenskap har for å støtte opp under tverrfaglig samarbeid som skal bidra til ny innsikt og økt verdiskapning innen livsvitenskap.

De seks første konvergensmiljøene ble etablert i 2017. I 2019 ble åtte nye konvergensmiljø etablert. Dette er tredje runde med finansiering.

Livsvitenskap

Livsvitenskap er en tverrfaglig vitenskap som gir nye og avanserte svar på det gamle spørsmålet om hva liv er og hva aldring og sykdom er.

UiO:Livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap er en tverrfaglig satsing som skal styrke kvalitet og samhandling i forskning; rekruttere, utdanne og utvikle talent; og fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse.

Nytt bygg for livsvitenskap

I 2026 skal det nye livsvitenskapsbygget stå ferdig. Bygget blir Noregs største universitets- og sykehusbygg. Det skal bidra til internasjonal konkurransekraft og øke verdiskaping innen livsvitenskap. 

Publisert 10. nov. 2021 11:59 - Sist endret 10. nov. 2021 11:59