English version of this page

Nyhetsbrev fra UiO:Livsvitenskap november 2015

Arrangementer

Livsvitenskap i lunsjen 20. november:
Antibiotikaresistens – hvor står vi nå?

 

Illustrasjon framstilling av penicillinI forbindelse med Antibiotic Awareness Week 16.–22. november arrangerer UiO og Folkehelseinstituttet seminar der fire forskere belyser temaet antibiotikaresistens ved å se på utfordringer og løsninger.

 

Oslo Life Science 16. februar:
Åpningskonferanse UiO:Livsvitenskap

Logo OsloLifeScienceDen årlige livsvitenskapskonferansen i regi av UiO:Livsvitenskap – Oslo Life Science – arrangeres første gang 16. februar 2016. Tema for konferansen er «Hvordan skal Osloregionen bli nordisk kraftsenter for livsvitenskap?». Konferansen retter seg mot næringsliv, beslutningstakere og forskere. Vi har hentet inn internasjonale foredragsholdere og vil presentere toppforskning fra UiO. Konferansen holdes i universitetets aula i Oslo
sentrum. Se oversikt over innledere og meld deg på!

Forskningsnytt

UiOs delegasjon Harvard
Fra besøket hos Inger Sandlie. «The World is Waiting» står det på banneret ved Harvard Medical School. Forskerne der føler, ifølge Sandlie, at det haster – verden venter på resultatene fra medisinsk forskning.

Verden venter...

UiO deltok på Transatlantic Science Week i Boston for to uker siden. Under kan du lese om arbeidet i sentrene til professor Nils Chr. Stenseth som var en av hovedforedragsholderne på konferansen.

Foruten konferansen stod besøk hos et par av UiOs egne forskere som samarbeider med forskningsgrupper ved Harvard, på programmet for UiOs delegasjon. Mette Kalagers samarbeid med Harvard kan du lese om under. Besøket hos Inger Sandlie som er UiOs mest innovative professor, og eksempler på innovasjon og entreprenørskap innen livsvitenskap ved UiO kan du lese om i et senere nyhetsbrev.

Turen gikk også innom Questrum School of Business, Boston University som samarbeider med Gründerskolen som UiO koordinerer på vegne av norske utdanningsinstitusjoner.

Les blogg fra turen:

Transatlantisk og nordisk samarbeid for bærekraftig forvaltning av fiskebestander 

Anne Maria Eikeset og Nils Chr. StensethHva skjer med en fiskebestand dersom vi overfisker? Når må man slutte å fiske for at en bestand ikke skal kollapse? Ved CEES ved UiO samarbeider de med både nordiske, europeiske, russiske og amerikanske forskere for å finne svar på blant annet disse spørsmålene.

 

 

Transatlantisk samarbeid for fremragende klinisk effektforskning innen kreft

Michael Bretthauer og Silje HuginForskningsgruppen for klinisk effektforskning ved UiO har tett samarbeid med verdensledende forskere ved Harvard for å finne ut hva som virker og hva som ikke virker for å forebygge tykk- og endetarmskreft. De gjennomfører studier som de fleste ikke greier å gjøre.

Byggnytt

Byggtur til søsterinstitutt i London

Delegasjonen fra UiO og Statsbygg i London En delegasjon fra byggeprosjektet for UiOs planlagte bygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi besøkte i september Francis Crick Institute i London som får nytt bygg neste år. Delegasjonen fikk se løsninger som bekrefter at UiO er på riktig vei i strukturering av bygget, i tillegg til elementer som bør opp til vurdering i det videre i arbeidet under det pågående forprosjektet.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 17. nov. 2015 09:46 - Sist endret 16. mars 2021 14:09