Byggtur til søsterinstitutt i London

En delegasjon fra byggeprosjektet for UiOs planlagte livsvitenskapsbygg – VEV – besøkte i september Francis Crick Institute i London som får nytt bygg neste år. Delegasjonen fikk se løsninger som bekrefter at UiO er på riktig vei i strukturering av bygget, i tillegg til elementer som bør opp til vurdering i det videre i arbeidet under det pågående forprosjektet.

Representanter for byggeprosjektet.
Fra venstre: Kristin Bauck (UiO), Randi Mandt (Ratio Arkitekter), Einar Uggerud (UiO), Ole Andreas Økstad (UiO), Sigmund Sørhus (Statsbygg), Odd Stokke Gabrielsen (UiO) og Kjetil Taskén (UiO). Foto: ©UiO.

Hensikten med dagsturen til Francis Crick Institute i London var, nå som vi fortsatt er i første halvdel av forprosjekt på livsvitenskapsbygget VEV, å få sett ett av de absolutt nyeste biomedisinske forskningssentrene i verden. Senteret skal huse omlag 1500 forskere fra følgende institusjoner i London-området: University College London (UCL), Imperial College, Medical Research Council (MRC), King's College London, Wellcome Trust, og Cancer Research UK.

Verdensledende på humane sykdommer

Crick Institute setter som mål å skape et verdensledende tverrfaglig biomedisinsk forskningsmiljø, med fokus på humane sykdommer som nevrologiske sykdommer, kreft, slag, kardiovaskulær sykdom og infeksjonssykdommer. I den sammenheng er det interessant å notere seg at Tomas Lindahl, som er emeritus-forsker ved instituttet, i desember mottar nobelprisen i kjemi for 2015 for studier av DNA-reparasjon.

Det nye bygget til Francis Crick Institute er ikke innflyttingsklart før på nyåret 2016, men vi ønsket med vårt besøk å:

  1. få studere løsninger på forskningslaboratoriene, inkludert strukturering av felleslaboratorier og utforming av støtterom
  2. se hovedstruktur på bygget, og hvordan de har løst eksempelvis utfordringer med møtepunkter
  3. sammenlikne kontorløsninger med tilsvarende løsninger i VEV
  4. få etablert kontaktpunkter inn i Crick-organisasjonen for oppfølgingsspørsmål fra prosjekteringsgruppen og oss som jobber med VEV på UiO

Høy grad av fleksibilitet

Til tross for at bygget ennå var noen måneder fra å være innflyttingsklart fikk vi blant annet se en full laboratorieetasje som var ferdig bygget. Den inneholdt store felleslaboratorier i enheter beregnet på 50–100 personer, med støtterom/instrumentrom i direkte tilknytning, noe som muliggjør en svært høy grad av fleksibilitet, og i tillegg stimulerer personinteraksjoner og konvergens. Sentrale funksjoner som møteplasser, informasjonsenheter og administrasjon er plassert i midten av strukturen, for å tiltrekke folk og generere interaksjoner sentralt i bygget. Brorparten av kontorplasser var lokalisert åpent inn i det sentrale atriet/fellesarealene.

Kontakt med omverdenen

Bygget har, som VEV, et stort luftig atrium sentralt, med flere vannhull/uformelle møteplasser og en større felleskantine. De har plassert hovedauditoriet i sentrum i inngangsetasjen, for å kunne ha arrangementer som også involverer publikum og samfunnet rundt, noe som er en sentral misjon for Crick Institute. Senteret har eksempelvis allerede samarbeid med skoler i området, for å tidlig stimulere til rekruttering og å øke det de kaller «scientific awareness» i samfunnet.

Vi er på riktig vei

Vi som reiste, mener at vi fikk en bekreftelse på at vi er på riktig vei med VEV, samt at en del av løsningene i VEV synes å kunne være en forbedring sammenliknet med det de har valgt for Crick Institute, spesielt for kontorløsningene. Vi noterte oss også at støtterommene i laboratoriene var relativt store, og befaringen viste en rekke elementer som vi tar med oss videre i planleggingsfasen i forprosjektet.

Det vil sannsynligvis være fruktbart for UiO å ta en oppfølgingsbefaring etter innflytting, når laboratoriene ved Crick Institute har vært i drift en periode. Omviserne våre ved senteret mente dette ville være realistisk nærmere sommeren 2016. I mellomtiden er kontaktpunkt etablert inn i Crick-organisasjonen, initielt gjennom lederen for en av senterets teknologiplattformer, som var villig til å ta eventuelle oppfølgingsspørsmål som måtte komme fra UiO, Statsbygg eller arkitekter/prosjekteringsgruppen.

Livsvitenskapsbygget ved UiO

Hall, laboratorier og fasade
Slik så det ut i september da en gruppe fra UiOs byggeprosjekt hadde omvisning i det nye bygget til Francis Crick Institute i London. Foto: Odd Stokke Gabrielsen, UiO.
Av professor Ole Andreas Økstad, medlem av UiOs brukergruppe i byggeprosjektet, samt temagrupper for forskningslaboratorier og kontorarbeidsplasser
Publisert 27. okt. 2015 15:13 - Sist endret 22. mai 2016 13:53