English version of this page

Om satsingen

Hva er UiO:Livsvitenskap?

UiO:Livsvitenskap er en tverrfaglig satsing som skal styrke kvalitet og samhandling i forskning; rekruttere, utdanne og utvikle talenter; og fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse. UiO:Livsvitenskap er UiOs største satsing noensinne. Et planlagt forsknings- og undervisningsbygg er en viktig del av satsingen. 

Kontakt

UiO:Livsvitenskap
Universitetet i Oslo

Postadresse
Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse
Sogn Arena, 2. etasje,
Klaus Torgårds vei 3,
0372 Oslo


E-post
info@lifescience.uio.no