CULCOM - Kulturell kompleksitet i det nye Norge

Culcom er formelt avsluttet men vil fortsette å leve videre på nettsidene.

Fem fakulteter samarbeidet om dette forskningsprogrammet, som arrangerte konferanser, utga bøker, formidlet gjennom massemediene og finansierte forskning. Les mer om Culcom...

Artikler

Mer ...