Nordområdeutvalget

Nordområdeutvalget ble opprettet som en arbeidsgruppe i 2014 for å kartlegge og utrede videre UiOs aktiviteter ift nordområdene, pga mangelfull oversikt og lite synlighet.

Samme høst ferdigstilte utvalget sin rapport Nordområdene og UiO - status, utfordringer og muligheter (pdf).

Utvalget har senere fått utvidet og forlenget sitt mandat og jobber nå bla med å se på muligheter for tverrfaglig samarbeid om nordområdene og med profilering av UiOs mange og varierte aktiviteter og kompetanse på feltet.

Nordområdeutvalget ved UiO 2019

  • Instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle, Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (overtok som leder 1. oktober 2018 etter professor Erik Røsæg)
  • Professor Alla Pozdnakova, Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet
  • Professor Jøran Moen, Fysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  • Professor Olav Schram Stokke, Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Førsteamanuensis Ulrike Spring, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet
  • Førsteamanuensis Gro Birgit Ween, Avdeling for etnografi, Kulthurhistorisk museum
  • Professor Hans Arne Nakrem, Norsk senter for paleontologi, Naturhistorisk museum

Administrasjon

Publisert 8. apr. 2015 08:54 - Sist endret 14. sep. 2020 14:21