Knut Augedal

Bilde av Knut Augedal
English version of this page
Telefon +47 22840173
Mobiltelefon +47 47285001
Rom 4536
Brukernavn
Besøksadresse Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39
Postadresse Postboks 1144 0318 Oslo

Bakgrunn

 Jeg har hovedfag i medievitenskap med fokus på dataspill benyttet til undervisningsformål. I tillegg har jeg mellomfag i sosiologi og informatikk.

Arbeidsområder

Jeg har det daglige ansvaret for LINKs portefølje av tjenester rettet mot UiOs fakulteter. I dette ligger ressursplanlegging og koordinering av senterets konsultasjonsressurser inn mot fakultetenes behov. I tillegg inngår jeg i senterets ledergruppe.

Emneord: Ledelse, Strategi, Prosjektkoordinering, Konsultasjon, Organisasjonsutvikling, Ressursplanlegging, Rådgivning, Innovasjon, Management, strategic development, Project management, Counselling
Publisert 6. feb. 2018 14:46 - Sist endret 29. juni 2022 10:59