English version of this page

Kurstilbudet

Det universitetspedagogiske utdanningsprogrammet består av:

  • en felles introduksjonsdel på 120 timer (norsk eller engelsk)
  • valgfrie modul(er) (1 modul på 30 timer eller 2 moduler på 15 timer)
  • deltakelse i pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet (50 timer) 

Nedenfor ser du en beskrivelse av de ulike kursene, inkludert informasjon om påmelding.

Oversikt over kurstilbudet 2020 finner du på denne siden. 

Felles introduksjonsdel

Obligatorisk fellesdel for alle som tar kurset Universitetspedagogisk basiskompetanse

Store valgmoduler

Forskningsveiledning
2 hele dager +½ dag
Siktemål med dette kurset er at deltakerne kan få innsyn i ulike veiledningskulturer som eksister ved Universitetet, og at de kan bli inspirert til å videreutvikle sine egne veiledningsstrategier.
Kurset holdes på norsk og engelsk.

Vurdering og eksamen
Kurset reflekterer over og utforsker utforming og bruk av ulike vurderingsformer og former for tilbakemelding slik at disse bidrar til god kvalitet i utdanningen.
Kurset holdes på engelsk.

Kritisk refleksjon og studentengasjement
2 hele dager + ½ dag
I dette kurset vil vi jobbe med ulike undervisnings-"verktøy" og tilnærminger som stimulerer studentenes  kritiske refleksjon om eget engasjement i - og læring av - de kompetanser faget eller profesjonsutdanningen de studerer, fordrer.
Kurset holdes på engelsk

Skrive for å lære (del 2 påbygning til stor modul)
Denne modulen fokuserer på prosessorientert skriveveiledning
Kurset kan tas som liten modul (kun del 1) eller stor modul (del 1+2)
Kurset holdes på norsk

Undervisningsplanlegging for studentaktiv læring
2 hele dager +½ dag
Kurset holdes på engelsk

Små valgmoduler

Det dramaturgiske aspekt
Felles ½-dagssamling + arbeid i videoverksted
På dette kurset vektlegger vi de dramaturgiske elementer ved det å forelese gjennom praktisk trening. Kurset holdes på norsk.

Skrive for å lære (del 1 liten modul)
2 samlinger á 4 timer
Denne modulen fokuserer på små skriveøvelser man kan gi studentene underveis i undervisningen for å bidra til deres læring. Denne typen skriving kalles ofte "tankeskriving" fordi hovedhensikten er å utvikle forståelse, kunnskap, refleksjonsnivå eller annet ved forståelsen av faget (i motsetning til å vise at man har den). Del 1 gir en serie praktiske teknikker i slik "mikroskriving" som kan brukes til f.eks. å aktivere studenter underveis i en forelesning eller veilede utvikling av en problemstilling. De kan også bidra f.eks. til å løsne skrivesperre hos en som skriver oppgave.
Kurset holdes på norsk.

Mot til å undervise
5 ukentlige samlinger à 1½ t
Kurset er for dem som av og til (ev ofte) opplever at en undervisningsøkt gikk dårlig, eller usikkerhet på hvordan det gikk, enten man har mye eller lite erfaring. Det er også for dem som møter faglig-etiske dilemmaer, som hvordan undervise om klima eller bærekraft i et fag hvor det tradisjonelt ikke er blitt gjort.
Kurset holdes på norsk.

Pedagogisk mappe 
Kurset går vekselvis på norsk og engelsk.
2 samlinger á 5 ½ timer
Kurset er lagt opp som en workshop, der deltakerne kommer godt i gang med å utvikle sin egen  pedagogiske mappe i henhold til nye retningslinjer ved UiO.

Undervisning som fellesgode til samfunnets beste
Kurset holdes på engelsk

 

Pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet (50 timer)

En 3 timers oppstartssamling og en 2 timers avslutningssamling.
Pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet gir deltakerne mulighet til å engasjere seg i konkret utviklingsarbeid knyttet til utdanning eller veiledning ved det emne/studieprogram/institutt/fakultet de er tilknyttet. Kurset holdes på norsk og engelsk.