English version of this page

Ny klima- og miljøstrategi for UiO vedtatt av styret

Universitetet i Oslo har fått en ny klima- og miljøstrategi som skal prege hele universitetets virksomhet – fra utdanning og forskning til formidling, innovasjon og drift.  

Universitetet i Oslo har fått en ny og helhetlig klima- og miljøstrategi. Foto: UiO/Anders Lien

Tross kommentarer og innspill, og litt diskusjon rundt noen formuleringer som landes av ledelsen i etterkant, hadde ikke Universitetsstyret problemer med å stille seg bak den nye klima- og miljøstrategien. «Imponert», «Veldig bra», «Godt utarbeidet» og «Tommel opp» var blant de innledende tilbakemeldingene fra styremedlemmene.

Les den nye klima- og miljøstrategien

Blir et godt verktøy videre

Mette Halskov Hansen er viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet, og har ledet prosessen frem mot vedtak etter at arbeidsgruppen leverte sitt utkast i juni i fjor.

Bildet kan inneholde: briller, hår, smil, briller, synsomsorg.
Mette Halskov Hansen, viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet. Foto: UiO/Jarli&Jordan

– Jeg er glad for at den nye strategien nå er i havn, og svært fornøyd med den sterke støtten fra styret, sier hun.

Halskov Hansen er også glad for at styret bemerket at strategien virker grundig forankret ved universitetet.

–  I tillegg til flere diskusjoner i styret, har strategien vært på høring ved alle enhetene og også vært tema i ulike interne fora. Ansatte og studenter har kunnet gi individuelle innspill via nettskjema, og utkastet ble diskutert på et eget debattmøte i fjor høst, sier hun og legger til:

– Jeg er overbevist om at strategien nå blir et godt verktøy når vi fremover skal ta UiO i enda mer klima- og miljøvennlig retning.

En egen tiltaksplan er underveis

Tiltakene fra det opprinnelige utkastet ble på et tidligere tidspunkt tatt ut av strategidokumentet. Arbeidet er i gang med å utvikle en konkret tiltaksplan for hele kjernevirksomheten, som skal ferdigstilles før sommeren. Også denne vil bli forankret blant ansatte og studenter, blant annet gjennom en høringsprosess og et debattmøte.

– Det er styrets oppgave å vedta på det strategiske plan, men de skal ikke detaljstyre universitetet. Derfor har vi valgt å gjøre det på denne måten, med en tiltaksplan som følger strategien og er direkte knyttet til de målene som ligger i den, forklarer Halskov Hansen.

– Det blir flere tiltak knyttet til hvert enkelt mål i strategien. Vi foreslår blant annet å opprette flere honours-tillegg innen klima, miljø og bærekraft, og å integrere bærekraft som tema i vår pedagogiske utdanning. Noe av det første som skal skje er å sikre tydelig og lett tilgjengelig informasjon om våre studietilbud innen klima, miljø og bærekraft. Vi skal bygge etter-og videreutdanning rundt disse temaene. Videre skal vi jobbe ytterligere med resirkulering og vurdering av miljø og klima ved innkjøp, og vi foreslår også å ta betaling for parkering av privatbil på UiO. Dette er bare noen få eksempler, og vi ser frem til diskusjon om disse.

Skiller seg ut ved å være helhetlig

Den nye klima- og miljøstrategien er helhetlig – det vil si at den skal dekke hele UiOs kjernevirksomhet: Forskning, utdanning, formidling, innovasjon og drift.

– Det er ambisiøst, men helt nødvendig. Klima- og miljøproblemene går på tvers av både fag, sektorer og landegrenser. Vi vil ikke klare å gjøre noe virkelig substansielt for å bidra til kampen mot de negative konsekvensene av klimaendringene og tap av natur og biodiversitet dersom vi ikke jobber systematisk innen alle våre områder, sier Halskov Hansen og fortsetter:

– Tilnærmingen vår til dette er for øvrig godt i overensstemmelse med nye råd fra EU om universitetenes rolle i bærekraftarbeidet og i det som foreløpig er «lekket» fra en ny rapport fra UNESCO (khrono.no) som legges frem på SDG-konferansen i Bergen i morgen. Der blir det påpekt at hvis verden skal klare å nå bærekraftmålene innen 2030, bør bærekraft bli en kjerneaktivitet og målsetning for universitetet og høyskoler.

 

Publisert 8. feb. 2022 15:08 - Sist endret 9. feb. 2022 18:09