Støtte til nyskapende forskere

18 prosjekter ved UiO får midler fra rektoratet til utvikling av samfunnsnyttige løsninger.

To forskere med blå vernefrakker og gummihansker som jobber med grønne planter i en plantelab

Foto: Jarli & Jordan/UiO

– Innovasjon er aktuelt innen de fleste fagområder ved UiO. Midlene er viktig for å inspirere til innovasjonsprosjekter generelt og økt bevissthet om samfunnseffekten i de ulike prosjektene, sier viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sandset.

Til grunn for årets tildeling ligger en vurdering av prosjektenes innovasjonsgrad, samfunnsnytte og gjennomføringsevne. 7 prosjekter får støtte på 50 000 kroner hver til utvikling av idé og konsept, såkalte «såkornmidler». 11 prosjekter får støtte til test- og videreutvikling av innovasjonsideer på mellom 150 000 og 400 000 kroner.

Prosjektene tar for seg alt fra behandling ved hjertestans til oppskalering av grønn hydrogenproduksjon.

– Vi er imponert over bredden og ideene som forskerne våre har. I år kom det inn søknader om alt fra nye behandlingsformer av hjernesvulst til digitale løsninger som skal bidra til bedre munnhelse. Vi ser at det pågår mye spennende forskning med stor samfunnsnytte innen blant annet helse, miljø og utdanning, sier Sandset.

Midler til utvikling av digitalt tannkart

Professor Janicke Liaaen Jensen ved Det odontologiske fakultet er blant dem som har fått støtte. Hun utvikler et digitalt interaktivt tannkart som gjør det enklere for ikke-tannhelsepersonell å få oversikt over pasienters tannstatus.

– De fleste personer uten munnhelseutdanning ha vansker med å forstå tannlegejournaler. Vi har tatt utgangspunkt i et udekket behov for å tilgjengeliggjøre denne typen informasjon for leger, sykepleiere og andre, forteller Liaaen Jensen.

Portrettbilde av professor Janicke Liaaen Jensen
Janicke Liaaen Jensen. Foto: UiO

Fokus på munnhelse er viktig for å sikre best mulig livskvalitet for den enkelte pasient. Tannkartet vil gjøre det langt enklere å vurdere akutte orale behandlingsbehov og utføre nødvendige munnhygienetiltak ved sykehjem og sykehus.

– Vi har prøvd ut en prototyp som ble godt mottatt av et lite antall sykepleiere. Nå ønsker vi å videreutvikle tannkartet slik at det blir enklere å ta i bruk.

Såkornmidlene er viktige når de nå skal drive prosjektet videre.

– Ved det Odontologiske fakultet har det gjennom flere år vært stram økonomi, så det er helt vesentlig at vi kan vende oss mot og få støtte fra andre kilder.

På spørsmål om hvorfor hun velger å satse på innovasjon, understreker Liaaen Jensen verdien av å kunne omsette forskning i løsninger som hjelper andre.

– Jeg har alltid vært nysgjerrig av natur og har derfor drevet med forskning siden jeg ble tannlege. Innovasjon innebærer jo nettopp å omsette forskningen i praksis, til nytte for pasientene, og forhåpentligvis med et kommersialiseringspotensiale.

Slik fungerer ordningen

Universitetet i Oslo arbeider for at kunnskap tas i bruk, og ønsker å gi ansatte muligheten til å bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon og entreprenørskap. Derfor utlyser Universitetsstyret hvert år midler til støtte i tidlige faser av innovasjonsprosjekter.

Forskere ved UiO som har identifisert et behov i samfunnet de ønsker å finne en løsning på, eller har et forskningsresultat med verdi for fellesskapet, kan søke om støtte til utvikling av idé og konsept. De som har kommet litt lenger i prosessen, kan søke om støtte til test- og videreutvikling av sine innovasjonsprosjekter.

Forskere ved alle fakulteter kan søke om støtte, og det er et mål at tildelingen skal gjenspeile bredden av UiOs fagområder.

Oversikt over tildelinger i 2022

Såkornmidler

Søker Fakultet Prosjektnavn
Ana Calejo Det medisinske fakultet New therapeutic strategy for heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF)
Ekaterina Avershina Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Bacterial endospores as a potential marker for CRC risk
Janicke Liaaen Jensen Det odontologiske fakultet New version of a digital dental chart
Kayoko Shoji Det medisinske fakultet Impedance-based High-throughput monitoring system of Fibrosis using Heart Organoids
Pawel Borowicz Det medisinske fakultet How to make cytotoxic T cells harmless?
Hendrik Fuglesang Det medisinske fakultet Save the drills! A variable angle locking bone screw and cortical screw system with one drill bit
Wangqiong Ye Det utdanningsvitenskapelige fakultet Does Educational Investment Improve Labor Market Participation for Academic Resilient Students? A Longitudinal Analysis of Register Data from Statistics Norway

Innovasjonsmidler

Søker Fakultet Prosjektnavn
Andrej Kuznetsov Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Polymor FET
Sabrina Sartori Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Towards upscaling sustainable green hydrogen production
Deo Prakash Det medisinske fakultet Novel theraputic strategies to target brain tumors
Athanasios Chatzitak Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Next generation catalytic materials for clean energy production
Carmen Herrera Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet METTL13 as a potential early detection biomarker for pancreatic cancer
Jo Waaler Det medisinske fakultet Tankyrase inhibition as a theraputic principle in lung fibrosis
Trine Rounge Det medisinske fakultet Blood-based test for early detection of lung cancer
Marianne Fyhn Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet CINPLA viral vector core
Sandip Kanse Det medisinske fakultet FSAP activating peptides
Ana Calejo Det medisinske fakultet Novel therapy for treatment-resistant hypertension
Rahmad Akbar Det medisinske fakultet Experimental-computational platform for antibody-target design
Publisert 17. nov. 2022 08:08 - Sist endret 17. nov. 2022 08:08