English version of this page

Verdensuken for psykisk helse

I anledning Verdensdagen for psykisk helse 2021 ønsker vi å markere UiOs engasjement med en hel uke fra 11. - 15. oktober. 

Tema 2021: Følg opp!

Årets kampanjetema er livet under og etter pandemien, og skal belyse hvor verdifulle vi er for hverandre for å forebygge ensomhet og utenforskap.

Denne uken er en fin anledning til å løfte blikket og ta gode initativ for deg selv og ditt nærmiljø. 

Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.

Programmet for uken

Gjennom hele uke 41 vil du finne arrangementer som setter fokus på psykisk helse. Arrangementene er for alle studenter, ansatte og interessenter på UiO. Møt oss på stand rundt på campus eller delta på foredrag. 

Lokalt på campus 

Gjennom hele uken vil det arrangeres stand og aktiviteter for studenter og ansatte forskjellige steder på campus for å sette fokus på psykisk helse.

Flere på UiO støtter Verdensuken for psykisk helse 

 

—Vi støtter Verdensdagen for psykisk helse - uken ved UiO! Arrangementet setter fokus på god psykisk helse og tilbyr en viktig arena for åpenhet og diskusjon rundt tema som angår oss alle

Arbeidsmiljøutvalget, Universitetet i Oslo