Finanskriser: relevante UiO-forskere

UiO har samlet en liste over forskere som har fagkompetanse på forskjellige aspekter ved finanskriser.

Fag Ekspertfelt Navn Tittel
Økonomi
 • Makroøkonomi
 • Utviklingsøkonomi
Halvor Mehlum Professor
Økonomi
 • Sammenlikne instiusjoner
 • Økonomisk utvikling
 • Fagforeninger og velferdsstater

 

Kalle Moene Professor
Økonomi
 • Ginanskrisens innvirkning på norske husholdninger
 • Effekt av sterkere krone
 • Effekt på norske arbeidsplassser og næringsliv
 • Virkninger av rente- og finanspolitikk
 • Effekter på og av internasjonalt samspill

Var medlem av regjeringens finanskriseutvalg.

Karen Helene Ulltveit-Moe Professor
Økonomi
 • Lønnsfastsettelse
 • Penge- og finanspolitikk
 • Makroøkonomi
 • Arbeidsmarked, forhandlinger.

 

Steinar Holden Professor
Økonomi
 • Makroøkonomi
 • Makroøkonometriske modeller
 • Økonomiske prognoser
 • Tidsserie- og paneldataøkonometri

   

Ragnar Nymoen Professor
Økonomi
 • Mikroøkonomi
 • Velferdsøkonomi
 • Spillteori
 • Informasjonsøkonomi

 

Aanund Hylland

Professor emeritus

Privatrett
 • Norsk og europeisk selskaps- og finansmarkedsrett
 • Generell europarett
 • Internasjonal privatrett
 • Miljørett og rettsøkonomi
Beate Sjåfjell Professor
Privatrett
 • Europarett
 • Familie- og arverett
 • Forvaltningsrett
 • Internasjonal privatrett
 • Komparativ rett
 • Markedsrett
 • Menneskerettigheter
 • Selskapsrett
Mads Andenæs Professor

Eksperter du savner her?

Tips oss dersom du vet om flere som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter UiO

Publisert 29. aug. 2018 10:20 - Sist endret 11. nov. 2020 12:50