Energi, miljø og bærekraft: relevante UiO-forskere

Her er en oversikt over forskerne som kan uttale seg om temaer som handler om energi.

Fag Ekspertfelt Navn Tittel
Geofag Energi, miljø, naturkatastrofer Anders Elverhøi Professor
Kjemi Metall/bærerkatalyse, naturgassomdanning og petrokjemiske prosesser Unni Olsbye Professor, leder Senter for innovative naturgassprosesser og -produkter
Kjemi Materialer, brenselceller, hydrogenteknologi og CO2-fangst og -lagring Truls Norby Professor
Kjemi Solceller, batterier og andre energimaterialer Helmer Fjellvåg Professor
Kjemi Batterier og solceller Ola Nilsen Professor
Kjemi Solcellebaserte mini-grid, elektrifisering på landsbygda Vebjørn Bakken Leder for UiO: Energi
Matematikk Matematisk finansteori: Energifinans, risikoanalyse Fred Espen Benth Professor
Matematikk Offshore vindenergi, bølge-energi, margin hydrodynamikk John Grue Professor
Fysikk Strukturfysikk, fornybar energi, materialer for fornybar energi Ole Martin Løvvik Professor II
Juss Mijlørett, forvaltningsrett, naturressursrett Hans Christian Bugge Professor emeritus
Juss Energirett, kontrakter Knut Kaasen Professor
Sosialantropologi Sosiale dimensjoner ved energibruk og utvikling av energisystemer, inkludert kjønn, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling Tanja Winther Førsteamanuensis
Juss Energirett, petroleumsrett Henrik Bjørnebye Førsteamanuensis
Juss Klimarett Christina Voigt Professor
Juss Energirett. Petroleumsrett. Miljørett. EU-rett. EØS-rett. Naturressursrett.  Fornybar energi. Catherine Banet Førstemanuensis
Juss Petrolleumsrett. Sjøreett. Ivar Alvik Professor
Juss Internasjonale og nasjonale aspekter av miljö- og energirett. Forholdet mellom lov og utvikling. Daniel Arnesson Stipendiat
Statsvitenskap Internasjonal klima-  og energipolitikk Jon Hovi Professor
Statsvitenskap Internasjonal klima-  og energipolitikk Arild Underdal Professor og leder Senter for forskning om miljøvennlig energi (Cicero)
Sosiologi og samfunnsgeografi Miljø og utvikling, Bærekraftig tilpasning til klimaendringer, Fattigdomsreduksjon og teknologiforandring Kirsten Ulsrud Stipendiat
Materialvitenskap Halvledende materialer/halvlederfysikk Klaus Magnus Johansen Leder for Senter for material- og nanovitenskap
Materialvitenskap Solceller Per-Anders Hansen Forsker
Materialvitenskap Batterier Kristian Breivik Kvamme Stipendiat
Materialvitenskap Batterier Katja Sverdlilje Stipendiat
Kjemi Miljøeffekter av karbonfangst, effekter av utslipp av fossilt brensel. Biokull. Asia. Rolf Vogt Professor
Materialvitenskap Fornybar energi. Batterier. Hydrogenlagring. Energilagring. Power grid. Sabrina Sartori Førsteamanuensis
Kjemi Radioaktiv stråling, stråleskade, strålefare, radiokjemi i industri, kjernekraftulykker, supertunge grunnstoffer, stråleterapi Jon Petter Omtvedt Professor
Kjemi Radioaktiv stråling, radiokjemi i industri, miljøkjemi Dag Øystein Eriksen Forsker
Fysikk Solceller. Fornybare energisystemer i bygg. Josefine Helene Krogh Selj Førsteamanuensis
Fysikk Optikk, lys, kameraer, bildesensorer. Torbjørn Skauli Professor II
Fysikk Solenergi. Solcelleteknologi. Erik Marstein Professor II
IoT og informasjonssikkerhet Bærekraftige infrastrukturer og digitalisering Josef Noll Professor

Eksperter du savner her?

Tips oss dersom du vet om andre navn som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter UiO

Publisert 21. nov. 2018 10:02 - Sist endret 11. nov. 2020 12:47