Klimaendringer, ekstremvær og klimatilpasning - relevante UiO-forskere

Her er en oversikt over forskerne som har relevante fagfelt innenfor klimaforskningen.

Navn Stilling Fag Relevante fagfelt
O'Brien, Karen Professor Samfunnsgeografi Globale miljøendringer, globalisering, sårbarhet og menneskelig sikkerhet
Gram-Hanssen, Irmelin Stipendiat SamfunnsgeografiSamfunnsgeografi Urfolk, Arktis, klimatilpasning, transformasjon
Rosenberg, Milda Nordbø Stipendiat Samfunnsgeografi Kaffeproduksjon, klimatilpasning, transformasjon
Hochachka, Gail Stipendiat Samfunnsgeografi Kaffeproduksjon, klimatilpasning, transformasjon
Madsen, Ole Jacob Førsteamanuensis Psykologi Miljøpsykologi. Han deltar i et internasjonalt forskningsnettverk som undersøker hva som motiverer oss til å bli mer miljøvennlige, dvs. endre livsstil og atferd.
Hansen, Mette Halskov Professor Kulturstudier og orientalske språk Prosjektleder for "Airborne: Luftforurensning og nye visjoner om bærekraft i Kina"
Vetlesen, Arne Johan Professor Filosofi Klima, miljø, teknologi, natur, etikk
Hessen, Dag Olav Professor Økologi/biologi Økosystemer og klimaendringer
Stenseth, Nils Christian Professor Økologi/biologi Økologisk og evolusjonær effekt på klimaendringene
Borgå, Katrine Professor Økologi/biologi Akvatisk biologi og toksikologi
Hitchcock, Daniel Stipendiat Økologi/biologi Akvatisk biologi og toksikologi
Leinaas, Hans Petter Professor Økologi/biologi Klimatilpasninger, diversitet, effekt av klimaendringer
Halvorsen, Rune Professor Økologi/botanikk Naturtype-endringer; plantepopulasjonsendringer; moser.
Brochmann, Christian Professor Økologi/biologi

Effekten av klimaendringer på biomangfold

Bryn, Anders Førsteamanuensis Økologi/biologi Vegetasjonsøkologi og klimatisk økologi 
Eikeset, Anne Maria Forsker Økologi/biologi Økologisk og evolusjonær effekt på klimaendringene
Nilsson, Anna Forsker Økologi/biologi Fuglemigrasjon og klimaendringer
Kauserud, Håvard Professor Økologi/biologi Soppmykologi, molekylærøkologi, populasjonsgenetikk, artsdannelse, biologiske effekter av klimaendringer
Underdal, Arild Professor emeritus Statsvitenskap Strategiske utfordringer for internasjonal klima- og energipolitikk
Skodvin, Tora Professor Statsvitenskap Strategiske utfordringer for internasjonal klima- og energipolitikk
Hovi, Jon Professor Statsvitenskap Strategiske utfordringer for internasjonal klima- og energipolitikk
Boasson, Elin Lerum Førsteamanuensis Statsvitenskap Norsk energi- og klimapolitikk. EUs energi- og klimapolitikk, med spesiell vekt på nasjonal politikk i Sverige og Storbritannia
Krüger, Kristin Professor Metereologi og oseanografi Atmosfære-hav interaksjon, klima-kjemi-interaksjon, atmosfærekjemi
Berntsen, Terje Koren Professor Meteorologi og oseanografi Klima-kjemi-interaksjon, Karbon-aerosoler
Iversen, Trond Professor II Meteorologi og oseanografi Metereologi
LaCasce, Joseph Henry Professor Metereologi og oseanografi Turbulens.
Stordal, Frode Professor Metereologi og oseanografi Klima ekstremer, Luftforurensning
Muri, Helene Forsker Metereologi og oseanografi Klimaendringer, klimamodeller, paleoklima
Hui Tang Postdoktor Meteorologi og oseanografi Klima
Røed, Lars Petter Professor emeritus Metereologi og oseanografi Oseanografi, klimaendringer
Tallaksen, Lena Merete Professor Geofag Hydrologi, tørke, hydroklimatologi, klimaendringer
Kääb, Andreas Professor Geofag Klimaendringer, glasiologi, permafrost
Gisnås, Kjersti Stipendiat Geofag Permafrost, glasiologi, klimaendringer
Horvath, Peter Stipendiat Geofag Økologisk klimatologi, modellering
Humlum, Ole Professor emeritus Geofag Glasiologi, geomorfologi, klimaendringer, permafrost
Bhattarai, Bikas Chandra Stipendiat Geofag Klimaendringer, hydrologi, aerosoler
Hagen, Jan Ove Methlie Professor Geofag Glasiologi, klimaendringer
Nuth, Christopher Postdoktor Geofag Klimaendringer, glasiologi
Rizzi, Jonathan Postdoktor Geofag Klimaendringer, klimaekstremer, tørke, flom
Chong-Yu Xu Professor Geofag Hydrologi, klimaendringer
Larssen, Thorbjørn Professor II Kjemi Kjemi, klima og miljø, miljøgifter
Uggerud, Einar Professor Kjemi Kjemi, klima og miljø
Breivik, Knut Professor II Kjemi Miljøgifter, miljøanalyse, modellering og simulering, klima og miljø
Vogt, Rolf D. Professor Kjemi Biologiske, geologiske og kjemiske effekter på miljøet og økosystemtjenester av klimaendringer, spesielt i Asia, Afrika og det boreale området
von der Fehr, Nils Henrik M. Instituttleder Økonomi Mikroøkonomi, næringsøkonomi, regulering, konkurranseøkonomi
Hoel, Michael Olaf Professor emeritus Økonomi Energi- og klimaøkonomi, miljøøkonomi,  ressursøkonomi
Nyborg, Karine Professor Økonomi Miljøøkonomi, atferdsøkonomi, økonomisk analyse av moralske og sosiale normer
Harstad, Bård Narve Professor Økonomi Miljøøkonomi, ressurser, energi
Asheim, Geir Professor Økonomi Grønt nasjonalregnskap, ressurser, energi og miljø
Brekke, Kjell Arne Professor Økonomi Diskontering, adferdsøkonomi
Holstmark, Katinka Postdoktor Økonomi

Strategisk atferd i internasjonale samarbeidssituasjoner,  internasjonale fellesgoder,  internasjonal kvotehandel

Nesje, Frikk Stipendiat Økonomi

Velferdsøkonomi, miljøøkonomi

Hjort, Ingrid Stipendiat Økonomi Miljøøkonomi, klimarisiko og finansielle markeder
Sygna, Linda Prosjektleder Økonomi Prosjektleder for Future Earth Norway
Wilhite, Harold Langford

Professor emeritus

Sosialantropologi Teoretiske og politiske spørsmål knyttet til bærekraftig forbruk, og mer spesifikt hvordan politiske retningslinjer, teknologi og sosio-kulturelle faktorer har betydning for endring av forbruk
Flikke, Rune Førsteamanuensis Sosialantropologi Antropologisk perspektiv på natur, økologi og klimaendringer.
Bratrud, Tom Stipendiat Sosialantropologi Melanesia, Oseania, Vanuatu, klima, natur/kultur
Sjåfjell, Beate Professor Jus Leder prosjektet Sustainable Companies
Voigt, Christina Professor Jus Klimarett (faglærer), internasjonal miljørett (faglærer), internasjonale avtaler, REDD, kvotehandel
Witoszek, Nina Forskningsleder Kulturhistorie Miljøetikk, natur og kultur
Asdal, Kristin Professor Teknologi, innovasjon og kultur Miljø. Naturens politikk.
Wicken, Olav Professor Teknologi, innovasjon og kultur Innovasjon og vekst i ressurs-baserte industrier og økonomier

Andersen, Allan Dahl

Postdoktor Teknologi, innovasjon og kultur Innovasjon og industriell dynamikk knyttet til den pågående energi-omstillingen  

Lysgård, Sylvia Irene

Stipendiat Teknologi, innovasjon og kultur Norsk energiindustri, koblingen mellom politiske aktører og næringslivet
Normann, Håkon E. Stipendiat Teknologi, innovasjon og kultur Norsk havvindsindustri, overgang til fornybarsamfunnet
Ryggvik, Helge Forsker Teknologi, innovasjon og kultur Norsk oljeindustris historie, oljesektorens vekst og fall

 

Publisert 16. nov. 2017 13:51 - Sist endret 22. mai 2019 12:37