Plast i havet: relevante UiO-forskere

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. 

Fag Ekspertfelt Navn Tittel
Arkeologi Mellom ressurs og forurensing, søppel eller kulturarv, Anthropocen Thora Petursdottir Førsteamanuensis
Kina Miljøaktivisme og miljøpolitikk i Kina Mette Halskov Hansen Professor
Japan Japan, Vietnam, religion, miljø, økonoli

Aike Rots 

Førsteamanuensis
Geologi og historitetsregimer Museer og miljø, Anthropocen, plast på museer, plastiglomerate, natur og kultur Bergsveinn Thorsson Postdoktor
Biovitenskap Effekter av mikroplast, toksikologi, akvatisk økotoksikologi, in vitro toksikologi og marin økologi Ketil Hylland Professor
Økonomi Miljøøkonomi, økonomisk analyse av sosiale og moralske normer, atferdsøkonomi Karine Nyborg Professor
Juss Havrett, folkerett, miljørett, Arktis, EU-rett Alla Pozdnakova Professor
Juss Havrett, miljørett, Arktis, skips rettsforhold Erik Røsæg Professor
Juss Miljørett, Arktis, økosystembasert forvaltning

Froukje Maria Platjouw

Postdoktor
Juss Havrett, EU-rett, naturressursrett

Catherine Banet

Førsteamanuensis

Eksperter du savner her?

Tips oss dersom du vet om andre navn som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter UiO 

Publisert 12. okt. 2020 13:00 - Sist endret 11. nov. 2020 13:05