Sosiale medier: relevante UiO-forskere

Mediebruken endrer seg raskt, og sosiale medier presenterer oss for stadig nye valg og dilemmaer. Bruk av sosiale medier kan ha både positive og negative konsekvenser, på individnivå og for den offentlige debatten. UiO har mange forskere med sosiale medier som fagfelt.

Fag Ekspertfelt Navn Tittel Tlf
Medier og kommunikasjon Digital detox/digital frakobling, sosiale medievaner og mediemotstand Trine Syvertsen Professor 97505843
Medier og kommunikasjon Kunstig intelligens, algoritmer, makt og politikk knyttet til sosiale medier. Petter Bae Brandtzæg Førsteamanuensis 92806546
Medier og kommunikasjon Barn, foreldre og sosiale medier. Sosiale medier og politisk kommunikasjon/lokalpolitikk Eiri Elvestad Professor 97528696
Musikkvitenskap Strømming, musikk og sosiale medier i musikkbransjen. Anja Nylund Hagen Postdoktor 91164716
Kulturstudier og orientalske språk Hacking, digital jihad, palestinsk motstandskamp og Midtøsten Erik Skare Stipendiat 22854933
Medier og kommunikasjon Eldres bruk av sosiale medier og sosiale konsekvenser av sosiale medier. Marika Lüders Førsteamanuensis 99525206
Kulturstudier og orientalske språk Midtøsten (spes. Egypt og Kuwait), politisk aktivisme og arabisk språk i sosiale medier Jon Nordenson Postdoktor 97617516
Kulturstudier og orientalske språk Sosiale medier (spes. Whatsapp) i India Kathinka Frøystad Professor 92457917
Kulturstudier og orientalske språk Sosiale medier i Midtøsten Albrecht Hofheinz Førsteamanuensis 47285768
Medier og kommunikasjon Skjermkultur, digitale plattformer, sosiale nettverk, kritiske perspektiver på delingskultur og brukergenerert innhold Steffen Krüger Førstelektor 45806466
Medier og kommunikasjon Dataspill, clickbait, søte dyr, nett-trolling og humor Andreas Ervik Stipendiat 93042451
Lingvistiske og nordiske studier

Poesi/lyrikk i sosiale medier

 

Hans Kristian Rustad Professor 41809912
Medier og kommunikasjon Barn og digital kompetanse, etniske minoriteter og sosiale medier og «empowerment» gjennom sosiale medier Niamh Ni Bhroin Forsker 45410967
Lingvistiske og nordiske studier Retorikk og tillit i politisk kommunikasjon Eirik Vatnøy Førsteamanuensis 41407964
Kulturstudier og orientalske språk Midtøsten (Egypt) og blogging Teresa Pepe Førsteamanuensis 48348272
Pedagogikk Forståelse, bruk og læring av og med Internett. Hvordan veileder lærere elevene?  Ingvill Rasmussen Professor 41292451

 

Eksperter du savner her?

Tips oss dersom du vet om flere som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter ved UiO

Publisert 29. jan. 2020 13:52 - Sist endret 11. nov. 2020 13:08