Sosiale medier - UiO-forskere

Mediebruken endrer seg raskt, og sosiale medier presenterer oss for stadig nye valg og dilemmaer. Bruk av sosiale medier kan ha både positive og negative konsekvenser, på individnivå og for den offentlige debatten. UiO har mange forskere med sosiale medier som fagfelt.

Navn Tlf Stilling Arbeidssted Relevante fagfelt
Trine Syvertsen 97505843 Professor Institutt for medier og kommunikasjon Digital detox/digital frakobling, sosiale medievaner og mediemotstand
Petter Bae Brandtzæg 92806546 Førsteamanuensis Institutt for medier og kommunikasjon Kunstig intelligens, algoritmer, makt og politikk knyttet til sosiale medier.
Eiri Elvestad 97528696 Professor Institutt for medier og kommunikasjon Barn, foreldre og sosiale medier. Sosiale medier og politisk kommunikasjon/lokalpolitikk
Anja Nylund Hagen 91164716 Postdoktor Institutt for musikkvitenskap Strømming, musikk og sosiale medier i musikkbransjen.
Erik Skare 22854933 Stipendiat Institutt for kulturstudier og orientalske språk Hacking, digital jihad, palestinsk motstandskamp og Midtøsten
Marika Lüders 99525206 Førsteamanuensis Institutt for medier og kommunikasjon Eldres bruk av sosiale medier og sosiale konsekvenser av sosiale medier.
Jon Nordenson 97617516 Postdoktor Institutt for kulturstudier og orientalske språk Midtøsten (spes. Egypt og Kuwait), politisk aktivisme og arabisk språk i sosiale medier
Kathinka Frøystad 92457917 Professor Institutt for kulturstudier og orientalske språk Sosiale medier (spes. Whatsapp) i India
Albrecht Hofheinz 47285768 Førsteamanuensis Institutt for kulturstudier og orientalske språk Sosiale medier i Midtøsten
Steffen Krüger 45806466 Førstelektor Institutt for medier og kommunikasjon Skjermkultur, digitale plattformer, sosiale nettverk, kritiske perspektiver på delingskultur og brukergenerert innhold
Andreas Ervik 93042451 Stipendiat Institutt for medier og kommunikasjon Dataspill, clickbait, søte dyr, nett-trolling og humor
Hans Kristian Rustad 41809912 Professor Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Poesi/lyrikk i sosiale medier

 

Kristin Vold Lexander 93224317 Postdoktor MultiLing - Senter for flerspråklighet Flerspråkliges bruk av sosiale medier, spesielt flerspråklige barn og familier
Niamh Ni Bhroin 45410967 Forsker Institutt for medier og kommunikasjon Barn og digital kompetanse, etniske minoriteter og sosiale medier og «empowerment» gjennom sosiale medier
Eirik Vatnøy 41407964 Førsteamanuensis Institutt for lingvistiske og nordiske studier Retorikk og tillit i politisk kommunikasjon
Teresa Pepe 48348272 Førsteamanuensis Institutt for kulturstudier og orientalske språk Midtøsten (Egypt) og blogging
Ingvill Rasmussen 41292451 Professor Institutt for pedagogikk Forståelse, bruk og læring av og med Internett. Hvordan veileder lærere elevene? 

 

Flere?

Tips oss dersom du vet om flere som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter ved UiO

Publisert 29. jan. 2020 13:52 - Sist endret 3. feb. 2020 09:44