Språk og språkvitenskap

Liste over relevante UiO-forskere med ekspertise på språk, dialekter og språkvitenskap.

Navn Fag Ekspertfelt Tittel Kontakt
Ljiljana Saric Sentral-Europa og Balkan-studier
 • Bosnisk/kroatisk/serbisk
 • Kognitiv lingvistikk
 • Semantikk
 • Diskursanalyse
 • Figurativt språk
 • Metafor
Professor ljiljana.saric@ilos.uio.no

Patel-Grosz, Pritty

Lingvistikk
 • Allmenn lingvistikk
 • Syntaks
 • Semantikk
 • Pragmatikk
 • Multimodalitet
 • Lingvistiske tilnærminger til gester, musikk, dans og dyrekommunikasjon
Professor  pritty.patel-grosz@iln.uio.no
Grosz, Patrick Georg Lingvistikk
 • Grammatikk
 • Allmenn lingvistikk
 • Syntaks
 • Semantikk
 • Pragmatikk
 • Multimodalitet
 • Lingvistisk forskning om emojier og digital kommunikasjon
Professor 

p.g.grosz@iln.uio.no

Theimann, Ane Lingvistikk
 • Psykolingvistikk
 • Språktilegnelse
 • Språkprosessering 
 • Eye-tracking/blikksporing
Stipendiat ane.theimann@iln.uio.no
mobil: 9016 7340
Lane, Pia Lingvistikk
 • Flerspråklighet
 • Språkpolitikk
 • Minoritetsspråk
 • Kvensk
 • Samisk
 • Urfolksspråk
 • Sosiolingvistikk
 • Truede språk
 • Revitalisering
Professor pia.lane@iln.uio.no
mobil: 9934 4839
Vikør, Lars Sigurdsson Nordiske språk
 • Nordisk språkvitskap
 • Norsk språk
 • Nynorsk
 • Leksikografi
 • Språkhistorie
 • Språkplanlegging
 • Målførekunnskap
 • Indonesisk
Professor emeritus l.s.vikor@iln.uio.no
mobil: 4152 6836
Busterud, Guro  Nordiske språk
 • Grammatikk 
 • Lingvistikk 
 • Språktilegnelse 
 • Andrespråkslæring 
 • Tredjespråkslæring 
 • Grammatisk kjønn
Førsteamanuensis  guro.busterud@iln.uio.no
Enger, Hans-Olav Nordiske språk
 • Nordiske og norsk språk 
 • Grammatikk 
 • Språkhistorie
Professor  h.o.enger@iln.uio.no
Haug, Dag Lingvistikk, klassiske språk
 • Syntaks
 • Semantikk
 • Korpuslingvistikk
 • Datalingvistikk
 • Gammelgresk
 • Latin
 • Språkhistorie
Professor  d.t.t.haug@ifikk.uio.no
Tønnesson, Johan  Retorikk og språklig kommunikasjon
 • Klarspråk/klart språk
 • Sakprosa
 • Retorikk i skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Språk og kommunikasjon i forskningsformidling
 • Norsk språk (bokmål og nynorsk) i bruk
 • Multimodalitet
 • Skolens norskfag
 • Språk og kommunikasjon i arbeidslivet
Professor johan.tonnesson@iln.uio.no
mobil: 9329 5368
Kleivane, Elise Skriftkyndighet
 • Norrønt
 • Norsk språk (bokmål og nynorsk)
Førsteamanuensis  elise.kleivane@hf.uio.no
mobil:  9178 4239
Svendsen, Bente Ailin Norsk som andrespråk og Nordisk språkvitenskap
 • Flerspråklighet 
 • Sosiolingvistikk 
 • Språklig medborgerforskning
 • "Kebabnorsk" 
 • Slangord 
 • Språk og identitet blant unge 
 • Språklige endringer 
 • Flerspråklighet i familen 
 • Flerspråklighet i skolen 
 • Flerspråklighet i media
Professor 

b.a.svendsen@iln.uio.no
mobil: 9756 2138

Fjeld, Ruth E. Vatvedt Leksikografi, norsk språkvitenskap
 • Korrekt norsk 
 • Banning og språklige tabuer 
 • Språk og kjønn
 • Østfolddialekt 
 • Ordforskning (leksikografi) og ordbetydning 
 • Juridisk språk 
Professor emerita r.e.v.fjeld@iln.uio.no
mobil: 9056 4594
Faarlund, Jan Terje Lingvistikk
 • Nordiske språk 
 • Språkhistorie 
 • Grammatikkteori 
 • Språk og evolusjon 
 • Mesoamerikanske språk
Professor emeritus

j.t.faarlund@iln.uio.no
mobil: 4782 8001

Simonsen, Hanne Gram  Lingvistikk
 • Språkvitenskap/lingvistikk (særlig fonetikk, fonologi, morfologi, leksikon)
 • Barns språkutvikling
 • Klinisk lingvistikk
 • Afasi
 • Demens
 • Flerspråklighet
Professor emerita

h.g.simonsen@iln.uio.no
mobil: 9012 8109

Torp, Arne Nordiske språk
 • Nordisk språk (allment)
 • Nordisk språkhistorie
 • Norske og nordiske dialekter
Professor emeritus arne.torp@iln.uio.no
mobil: 9930 8790
Thaisen, Jacob Engelsk språk
 • Det engelske språks historie
 • Håndskriftsstudier 
 • Paleografi 
 • Sosiolingvistikk 
 • Preskriptiv lingvistikk/språknormer 
 • Engelsk i Norge og Danmark
Førsteamanuensis 

jacob.thaisen@ilos.uio.no

 

Köder, Franziska  Lingvistikk
 • Language acquisition (språktilegnelse)
 • MultiLing's Socio-Cognitive Lab
 • ADHD
 • Eye-tracking
 • Pragmatics
Forsker
Leser norsk og engelsk, svarer på engelsk
franziska.koder@iln.uio.no
Tonne, Ingebjørg  Nordiske språk
 • Sammenlignende grammatiske studier
 • Grammatikk i skolen
 • Andrespråktilegnelse
 • Morsmål og flerspråklighet
Professor 

ingebjorg.tonne@iln.uio.no
mobil: 9063 5939

Opsahl, Toril Nordiske språk
 • Norsk språk
 • Språkendring
 • Urbant ungdomsspråk
 • Småord
 • Andrespråkskommunikasjon
 • Sosiolingvistikk

Førsteamanuensis 

toril.opsahl@iln.uio.no
mobil: 9765 1358
Lødrup, Helge  Lingvistikk
 • Allmenn lingvistikk 
 • Allmenn språkvitenskap 
 • Norsk grammatikk 
 • Norsk syntaks
Professor helge.lodrup@iln.uio.no
De Korne, Haley Lingvistikk
 • Flerspråklighet 
 • Andrespråkslæring
 • Minoritetsspråk 
 • Urfolksspråk 
 • Språk- og utdanningspolitikk i USA, Canada, Mexico 
 • Språkrevitalisering 
Førsteamanuensis  h.de.korne@iln.uio.no
mobil: 9696 4640
Røyneland, Unn Lingvistikk
 • Dialekt, dialektendring
 • Språkbruk på sosiale medium
 • Ungdomsspråk
 • Språkendring
 • Minoritetsspråk
 • Fleirspråklegheit
 • Språkpolitikk
 • Språkplanlegging
Professor, nestleiar ved MultiLing

unn.royneland@iln.uio.no
mobil: 9383 1064

Næss, Åshild  Lingvistikk
 • Språklig mangfold og variasjon 
 • Språkendring
 • Stillehavsspråk
Professor  ashild.nass@iln.uio.no
Roettger, Timo B. Lingvistikk
 • Allmenn lingvistikk

 • Psykolingvistikk

 • Fonetikk

Førsteamanuensis timo.roettger@iln.uio.no

Bech, Kristin

Engelsk språk
 • Engelsk språkhistorie

 • Eldre germanske språk

 • Engelsk grammatikk

 • Språkformidling

Professor kristin.bech@ilos.uio.no

Garbacz, Piotr

Nordisk språk
 • Nordisk språkvitenskap
 • Elvdalsk
Førsteamanuensis piotr.garbacz@iln.uio.no

Eksperter du savner her?

Tips oss dersom du vet om andre navn som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter UiO

Publisert 7. apr. 2021 12:37 - Sist endret 4. juni 2021 12:42